23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ޒޯޔާ އަކްތަރްގެ "ގަލީ ބޯއީ " ގައި އާލިއާ އާއި ރަންވީރް

  • ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ރަންވީރ ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް -- ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރެއް އަދި ސްކްރީން ރައިޓަރެއް ކަމުގައިވާ ޒޯޔާ އަކްތަރްގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމުގެ ކާސްޓް ފައިނަލްކޮށްފިއެވެ.

 

"ގަލީ ބޯއި" ނަމަކަށް ކިޔާ މިފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލްތައް ކުޅުމަށްޓަކައި ޒޯޔާ ވަނީ ބޮލީވުޑްގައި އަރަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ދެތަރިން ކަމުގައިވާ އަލިއާ ބަޓް އަދި ރަންވީރް ސިންގް ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިއެވެ.  

 

މީގެ ކުރިން މިދެތަރިން އެކީގައި ފިލްމަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް މި ދެތަރިންވަނީ އިންޑިއާގެ ޓްރެވަލް ވެބްސައިޓެއް ކަމުގައިވާ "މޭކް މައި ޓްރިޕް "ގެ ތަފާތު އެތައް އިޝްތިހާރުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިއެވެ.

 

މި ފިލްމަކީ މުމްބާއީގެ ސްޓްރީޓް ރެޕާއެއް ކަމުގައިވާ ނައިޒީ ނަމަކަށް ކިޔާ ފިރިހެންކުއްޖެގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ފިލްމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ފިލްމުގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ރިސާޗްކުރުމަށްޓަކައި ރަންވީރު އަދި ޒޯޔާ ވަނީ " ބޮމްބޭ 70 "ނަމަކަށް ކިޔާ ޑޮކިއުމަންޓްރީގެ ދެތަރިން ކަމުގައިވާ ނައިޒީ އަދި ޑިވައިންގެ

 

ރެޕްކުރުމުގެ ދެ ސެޝަންއަކަށްވެސް ގޮސްފައިއެވެ.

 

މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލްކަން ހޯދަމުން އަންނަ ފިލްމުކަމުގައި "ރައީސް" ގެވެސް ޕްރޮޑިއުސަރުންކަމަށްވާ ފަރާހް އަދި ރިތޭޝްއެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް