11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

އިރާގުގެ ހަމަނުޖެހުން

އިރާގުގެ ގްރީން ޒޯނަށް މިސައިލްތަކެއް އަރައިފި

  • ގްރީން ޒޯނަށް އަރާފައިވާ މިސައިލް ތަކަކީ ކޮންތާކުން އައިއެއްޗެއްކަންވަނީ ސަފުވާގޮތް ނުވެފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 12 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހާފައިވާއިރު މަދުވެގެން 200 މީހުންނަށް ގެއްލުންވީ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ -- ގޫގުލް

އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣްދާދުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި މަދުވެގެން ފަސް މީހުން މަރުވިތާ ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭ ބަޣްދާދުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ވަރުގަދަ ކުރެވިފައިވާ ގްރީން ޒޯނަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް އަރައިފިއެވެ.

އާއްމުންގެ ގެތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް ހިމެނޭ ގްރީން ޒޯނަށް އެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޒަހަމްވީ ކަމެއް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ނިޒާމަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ގޮވާލައި ހޮނިހިރު ދުވަހުކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ގްރީން ޒޯނަށް ވަނުމަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހާފައިވާއިރު މަދުވެގެން 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރަން ނުކުމެ ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޝަނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ގޮވާލަމުންދާ ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ މުގްތަދާ އަލް ސަދްރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. އެމީހުން ބުނަމުންދިއައީ ކޮމިޝަން މިނިވަން ނޫން ކަމަށާއި މެމްބަރުން ތިބީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅިފައިކަމަށެވެ.

ސަދްރްއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން މީގެ ކުރިން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ވަނީ ގްރީން ޒޯނަށް ވަދެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގްރީން ޒޯނަށް އަރާފައިވާ މިސައިލް ތަކަކީ ކޮންތާކުން އައި އެއްޗެއްކަން ވަނީ ސާފުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މިސައިލްތައް އައި ކަމަށް ބެލެވެނީ އިރުމަތީގެ ޑިސްޓްރިކްޓެއްކަމަށްވާ ބަލަދިޔަތް ސަތަހައްދުންނެވެ.ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ސަދްރްއަށް ތަބާވާ ގިނަ ބަޔަކު އުޅެމުންދާ ސަރަހައްދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް