18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އެމް7 ބުކްޝޮޕް

އެމް7ގެ ބުކްލިސްޓް ޕްރޮމޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

  • ޕްރޮމޯ ކުރިއަށް ދަނީ މިމަހުގެ 10 އިން ޖެނުއަރީ 15އަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 31 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 19:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


އެމް7 ބުކްޝޮޕް -- ފޭސްބުކް

އެމް7 އިން އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ ދައުރަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ފޮތްތައް ހުންނާނީ ޖަޒީރާ ވަންތަ ގޮތަކަށް ކަމުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުކްލިސްޓް ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެމް7ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ފޮތްތަކުގެ ކަވަރުތައް ހަދާފައި ހުންނާނީ ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭ ގޮތަށް ޖަޒީރާ ވަންތަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުމަށް ފޮތް ލިސްޓް ފަސޭހަކަމާއެކު ގެންގޮސް ދިނުމުގެ ފަސޭހަ ހިދުމަތާއެކު، ބުކްސްޓޯރު ސްކޫލް ފޮތް ލިސްޓް ޕްރޮމޯއަށް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ޕްރޮމޯ ޑިސެމްބަރ 10 އިން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ 15 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، ހުޅުމާލެއާއި މާލޭގެ ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް ޑެލިވަރ ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި އަދި އަތޮޅުތެރެއަށް ފުރާ ބޯޓް ފަހަރުތަކާއި ހަމައަށްވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ފޮތް ލިސްޓުގެ އިތުރުން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ސްޓޭޝަނަރީޒް ވެސް އެމް7 އިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް7 އިން ވިއްކާނީ ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކަޓްތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެމް 7 އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފޮތް ލިސްޓް ހުންނާނީ މޮޅު ޕެކިންގައި ބަންދު ކޮށްފައި ކަމަށްވެސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް