23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

އާ އަހަރު

މި ފަހަރުގެ އާ އަހަރުގެ ޕާޓީ ހާއްސަ ކުރަނީ ނޫސްވެރިންނަށް

  • ޝަރަފުވެރި މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރި ވާނީ ނޫސްވެރިން
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 30 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 22:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


ޓައިމްސް ސްކެއާ -- ޓްވިޓަރ

އާ އަހަރު ފެށުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޓައިމް ސްކެއާގައި ބާއްވާ ޕާޓީ ހާއްސަ ކުރަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޓައިމްސް ސްކެއާ އެލައިންސްގެ ރައީސް ޓިމް ހޮޕްކިންސްއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓް ބުނާ ގޮތުގައި މި ފަހަރުގެ ޕާޓީ ނޫސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުރަނީ، އެމީހުން ކެނޑިނޭޅި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ފަހަރުގެ ޕާޓީގައި ޝަރަފުވެރި މެހްމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރި ވާނީ ނޫސްވެރިން ކަމަށާއި، މި ހަފްލާގައި ނިއު ޔޯކްގެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ދި ބްލާޒިޔޯވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

މި ފަހަރުގެ ޕާޓީގައި އަގު ވަޒަން ކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ތުރުކީގައި މަރާލެވުނު ސައުދީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޙަޝޯގްޖީ އާއި އެމެރިކާގެ ދަ ކެޕިޓަލް ނޫހަށް ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ނޫސްވެރިންނަށް މި ފަހަރުގެ ޕާޓީ ހާއްސަ ކޮށްފައިވާއިރު، ޓައިމްސް މަޖައްލާގެ މި އަހަރު ޝަހުސީޔަތުކަން ވެސް ދީފައިވަނީ ނޫސްވެރިންނަށެވެ.

ކޮންމެ ފަހަރަކު އާ އަހަރު ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓައިމްސް ސްކެއާގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު 50 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ޒިޔާރާތް ކުރާ ޓައިމްސް ސްކޭއާގައި އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮންނަ އެންމެ މުހިއްމު އިވެންޓަކީ ''ބޯލް ޑްރޮޕް'' އެވެ.

އެގޮތުން އާ އަހަރު ފަށާ ރޭގެ 23:59 ގައި 141 ފޫޓު ބޯޅައެއް މަތިން ވައްޓާލައެވެ. އެ ބޯޅަ ވެއްޓުމާއި އެކު މުނިފޫހި ފިލުވައި ދިނުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އެކު ޕާޓީ ފެށިގެންދޭއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް