18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ބޮލީވުޑް

ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރު ހަނީމޫނަށް ފުރައިފި

  • މި ޖޯޑު ދަނީ ކޮން ގައުމަކަށް ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 22:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް -- ގޫގުލް

މިދިޔަ މަހު ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް ވަނީ މުމްބާއި އެއަރޕޯޓުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އައު އަހަރު ފެށެން އެއްދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް އާދިއްތަ ދުވަހު މި ޖޯޑު ވަނީ މުމްބާއި އެއަރޕޯޓުން ޕަޕަރާޒީންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ޖޯޑު ފުރަނީ ހަނީމޫނަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް ދަނީ ކޮން ގައުމަކަށް ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ދެމީހުން ވެސް އެއަރޕޯޓުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ހެދުމުގައެވެ.

ރަންވީރާއި ދިޕިކާ ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީގެ ލޭކް ކޯމޯގައެވެ. އެއަށް ފަހު މި ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ތިން ހަފްލާއެއް އިންޑިއާގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ރަންވީރު ކުޅެގފައިވާ ފިލްމް "ސިމްބާ" މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާއު ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ފިލްމަށް ވަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 44 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ. މި ދެމީހުން ހަނީމޫނަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ދިޕިކާ ވަނީ "ސިމްބާ" ގެ ޚާއްސަ ސްކްރީނިންއަށް ގޮސްފައެވެ.

ދިޕިކާ މިވަގުތު ދަނީ މެގްނާ ގުލްޒާރުގެ ފިލްމް "ޗަޕާކް" ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ފިލްމްގައި ދިޕިކާ އަދާކުރަނީ އެސިޑް އެޓޭކުން ސަލާމަތްވި ލަކްޝްމީ އަގަރުވާލްގެ ރޯލެވެ. ރަންވީރުގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ތަޚްތް" ހިމެނެއެވެ. އެފިލްގައި ރަންވީރާއި އެކު ފެނިގެންދާނީ އާލިއާ ބަޓް އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް