25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ަކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ފެރީ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ދެ މީހަކު އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި!

  • ދެ މީހުން ބަޮލަށް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައި
  • ދެ އުޅަނދައްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 30 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 11:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  3. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ރޭ ހިނގި މި އެކްސިޑެންގައި އަނިޔާވީ ރިސޯޓް ފެރީގައި ތިބި މީހުންނަށް -- އާކައިވް

ގދ. ހައުޑިގަލާ ކައިރީގައި ރިސޯޓެއްގެ ފެރީއަކާއި މަސް ދޯންޏަކާ ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ. އަބްދުއް ސޮމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ. 

އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރު އައިމިނަތު އަބްދުލް ހަކީމް ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ދެ މީހުންގެ ބޮލަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މީހުން ދޫކޮށްނުލައި ބާއްވާފައި އޮތީ 24 ގަޑިއިރުގެ އޮބްޒަވޭޝަން އަކަށް ކަމަށެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އައިމިނަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި އަނެއް ތިން މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ ރިސޯޓްގެ ފެރީގައި ތިބި މީހުންނަށެވެ. 

އެކްސިޑެންޓްވި ދެ އުޅަނދުވެސް މިހާރު ތިނަދުއަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، ދެ އުޅަނދަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހްގީގް ކުރަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް