18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ހަފްތާ ރެސް

ހަފްތާ ރެސް މާކެޓް ހުޅުވައިފި

  • ރަސްމީ ގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވާނީ ރައީސް ސޯލިހު
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 28 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު 18:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


ހަފްތާ ރެސް މާކެޓް ވަގުތީ ގޮތުން ހުޅުވާފައިވަނީ ހަވީރު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ''ހަފްތާ ރެސް'' މާކެޓް މިއަދު ހަވީރު ވަގުތީ ގޮތުން ހުޅުވައިފިއެވެ.  

ޖުމްލަ 69 ސްޓޯލް ހިމެނޭ މި މާކެޓް ހުޅުވާފައިވާއިރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާ ހަފްލާ އޮންނާނީ މިރޭ އަށް ގަޑި ތިރީހުގައި ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި މާކެޓް ރަސްމީ ގޮތުން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ.

ވަގުތީ ގޮތުން މި މާކެޓް ހުޅުވާފައިވާއިރު ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެކަން އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ތިން ސްޓޯލް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސްޓޯލެއް ވެސް ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ. ބާކީ ހުރި ސްޓޯލްތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ މިރޭ އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މުނިފޫހިފުލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް މިރޭ ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. ހަފްތާ ރެސްގެ މާކެޓް އޮންނާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. މި މާކެޓް ގައި ބޮޑަށް އިސްކަން ދެވޭނީ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް އަލަށް ވަންނަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް އެމްޕަވާމަންޓް އަހުމަދު މަހްލޫފު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް