21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް

މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018 ގާލާ އެޑިޝަން ބާއްވައިފި

  • ތަފާތު 30 ކެޓެގަރީއަކުން ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ހޮވާފައިވޭ
  • މި ހަފްލާގަައި ގާލާ އެވޯޑްސްގެ އިތުރުން ވަނީ ޕީޕަލްސް އެޑިޝަންގެ އެވޯޑުތައް ވެސް ދީފައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 28 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު 00:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  3. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  4. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  5. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  6. ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކޮށްފި
  7. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑަލް
  8. ޔޫއޭއީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޤައުމު


މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018ގެ ހަފުލާ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ/އޫރިދޫމޯލްޑިވްސް

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންސީސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރސް (މަޓާޓޯ) އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018ގެ ގާލާ އެޑިޝަން ބާއްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވީ ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުއެވެ. ދައުލަތުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން މި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

މި ހަފުލާގައި މަޓާޓޯގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ސުއޫދު ވިދާޅުވީ މި އަހަރު މަޓާޓޯއިން ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ތިން އެޑިޝަނަށް ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔަކަމަށެވެ. އެގޮތުން 300 ނޮމިނޭޝަންއަށް ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސުއޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖޭގެ ލީޑިން ލަކްޒަރީ އެވޯޑު ލިބުނީ ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލިއަށެވެ. ލީޑީން ބީޗް ރިސޯޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްއަށެވެ. އަދި ލީޑިންގް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ލިބުނީ ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑަށެވެ. އިތުރު 27 ކެޓެގަރީއަކުން އެއްވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ މި ހަފުލާގައި އެވޯޑް ދީފައެވެ.

މިފަހަރުގެ އެވޯޑުގައި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހަތަރު ފަރާތަކަށް ވަނީ އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން އެވޯޑު ދީފައެވެ. މި އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އަލީ އަހުމަދު  (ވިސްތާ އަލީ)، އިސްމާއިލް ހަމީދު (ހައިރައިޒް އިއްސެ)، ހުސައިން ވަހީދުގެ އިތުރުން މާކް ހެއިރްއަށެވެ.

މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގާލާ އެޑިޝަނަކީ ހޮޓެލްތަކާއި ރިސޯޓުތަކާއި ޓްރެވަލް މަރުކާތަކުގެ އިތުރުން އެއާލައިނުތަކާއި ލިވްއަބޯޑުތަކަށް ހާއްސަ އެޑިޝަނެވެ. މިއަހަރަކީ މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ބޭއްވި ހަތްވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް