24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ކަރީނާ ކަޕޫރު

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކަރީނާއާއި އާއިލާ ލަންޑަނަށް

  • ލަންޑަނަށް ފުރާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 27 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 09:02 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ތައިމޫރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް. ކަރީނާއާއި އާއިލާ މިހާރު ތިބީ ލަންޑަނުގައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ފިރިމީހާ ސައިފް އަލީ ޚާން އަދި ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ޚާން ލަންޑަނަށް ހިނގެއްޖެ އެވެ. 

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުން ކަރީނާއާއި އާއިލާ ލަންޑަނަށް ފުރީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ދާނެ ދުވަހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސައިފް އާއި ކަރީނާގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ތައިމޫރުގެ ދެވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ސައުތު އެފްރިކާގައެވެ. ސައުތު އެފްރިކާގައި އާއިލާއާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ. ކަރީނާ އާއި އާއިލާ ލަންޑަނަށް ގޮސްފައިވަނީ ތައިމޫރުގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ފަހު ސައުތު އެފްރިކާއިން އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށްފަހު އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް