18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޓައިގާ ޝްރޮފް

އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ޓައިގާ ކުރާނެ ކަންތައް މިއޮތީ!

  • ޓައިގާ އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ''ސްޓޫޑެންޓް އޮފްދި އިޔާ 2'' އިން
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 27 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 00:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


ޓައިގާ ޝްރޮފް -- އާކައިވް

ޓައިގާ ޝޮރޯފްއަކީ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބެލުންތެރިންގެ ހިތް އަތުލައިގެންފައިވާ ތަރިއެކެވެ.

''ބާޢީ 2" ފިލްމުން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިވާ ޓައިގާގެ ޑާންސް މޫވްތަކަކީ ރިތިކްއާ ވަރަށް އެއްގޮތް ހަރަކާތަކެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

 

ޓައިގާ ދަނީ "ބާޣީ 3"ގެ މަސައްކަތްކުރަމުން

 

އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ''ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2'' ގެ ކާސްޓިން ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓައިގާ އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ، އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ވާނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކަމަށެވެ.

"ބާޢީ" ސީރީސްގެ '' ބާޢީ 3'' ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޓައިގާ ބުނީ، ބޭނުން ވަނީ ފިލްމަކަށް ފަހު ފިލްމެއް ރަނގަޅު ކުރަން ކަމަށެވެ. "ބާޢީ" ގެ ގެ އިތުރުން ޓައިގާ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފްވި ފިލްމު "ހީރޯ ޕަންތީ'' ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ސާބިރް ޚާން އަށް ޓައިގާ ވަނީ ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ.

ޓައިގާ އާއި ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ ކުޅެފައިވާ އެކްޝަން ޑާންސް ފިލްމު ''މުންނާ މައިކަލް'' ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައި ވަނީ ސާބިރް ޚާންއެވެ.

އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ޓައިގާއަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖެކީ ޝްރެފްގެ ދަރިފުޅެވެ. ޓައިގާގެ ބައްޕަ ޖެކީ ވަނީ މިހާތަނަށް 220 ފިލްމު ކުޅެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް