24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

72 ގަޑިއިރުގެ ހަމަލާތަކެއް

ފްރާންސަށް ނިސްބަތްވާ އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް އަމާޒުކޮށް 72 ގަޑިއިރުގެ ހަމަލާތަކެއް

  • ފްރާންސްގައި ދެވުނު އެތައް ހަމަލާތަކެއްގެ އޭނާއާ ގުޅިފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  6. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  7. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


ރާޝިދް ކާސިމް މަރާލެވުނުކަން ޕެންޓަގަންއިން ކަށަވަރުކޮށެއް ނުދޭ -- ގޫގުލް

ފްރާންސްގައި ދެވުނު އެތައް ހަމަލާތަކެއްގެ ހިތްވަރުގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރާޝިދް ކާސިމްއަށް އަމާޒުކޮށް ގުޅިފައިވާ ފައުޖުން އިރާގުގެ މޫސަލްގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަމަލާތަކެއް ދީފި ކަމަށް ޕެންޓަގަންއިން ބުނފިއެވެ.

ނަމަވެސް މި ހަމަލާތަކުގައި އޭނާ މަރުވިކަން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާނު މޭޖަރ އެޑްރިއަން ޖޭ.ޓީ ރަންކައިން ގެލޯވޭ ވިދާޅުވީ އައިއެސްގެ އިސް މެމްބަރެއްކަމަށްވާ ރާޝިދް ކާސިމްއަށް އަމާޒުކޮށް ވޭތުވެދިއަ 72 ގަޑިއިރު މޫސަލްގައި ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެން މިހާރު މި ދަނީ ހަމަލަތަކުގެ ނަތީޖާތައް ބަލަމުން،އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހާމަކުރާނަން"

ޕެރިހުގައި ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމްގެ އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އޮފިޝަލަކު ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަރާލެވިފައިވަނީ އެ ހަނގުރާމަވެރިޔާކަން ކަށަވަރު ނުވިޔަސް އޭނާ ކަމަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށެވެ.

ފްރާންސްގައި މިދިއަ އަހަރު ފުލަހަކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނުމުން މަރުވި ހާދިސާއާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފާދިރީއެއްގެ ވައިނޮޅި ބުރިކޮށްލި ހަމަލާއަކީ އުމުރުން ތިރީހުގެއަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ކަސިމް ގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގެން ދީފައިވާ ހަމަލާތައް ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އެންކްރިޕްޓް ކޮށްފައިވާ ޓެލެގްރާމް އެޕްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިރާގާއި ސީރިއާގައި އައިއެސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދެވޭ ހަމަލާތަކަށް ފްރާންސްގައި ހުރެ ލަފާ ދެމުންދާކަމަށްވެސް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް