21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

72 ގަޑިއިރުގެ ހަމަލާތަކެއް

ފްރާންސަށް ނިސްބަތްވާ އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް އަމާޒުކޮށް 72 ގަޑިއިރުގެ ހަމަލާތަކެއް

  • ފްރާންސްގައި ދެވުނު އެތައް ހަމަލާތަކެއްގެ އޭނާއާ ގުޅިފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
  7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ރާޝިދް ކާސިމް މަރާލެވުނުކަން ޕެންޓަގަންއިން ކަށަވަރުކޮށެއް ނުދޭ -- ގޫގުލް

ފްރާންސްގައި ދެވުނު އެތައް ހަމަލާތަކެއްގެ ހިތްވަރުގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރާޝިދް ކާސިމްއަށް އަމާޒުކޮށް ގުޅިފައިވާ ފައުޖުން އިރާގުގެ މޫސަލްގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަމަލާތަކެއް ދީފި ކަމަށް ޕެންޓަގަންއިން ބުނފިއެވެ.

ނަމަވެސް މި ހަމަލާތަކުގައި އޭނާ މަރުވިކަން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާނު މޭޖަރ އެޑްރިއަން ޖޭ.ޓީ ރަންކައިން ގެލޯވޭ ވިދާޅުވީ އައިއެސްގެ އިސް މެމްބަރެއްކަމަށްވާ ރާޝިދް ކާސިމްއަށް އަމާޒުކޮށް ވޭތުވެދިއަ 72 ގަޑިއިރު މޫސަލްގައި ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެން މިހާރު މި ދަނީ ހަމަލަތަކުގެ ނަތީޖާތައް ބަލަމުން،އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހާމަކުރާނަން"

ޕެރިހުގައި ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމްގެ އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އޮފިޝަލަކު ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަރާލެވިފައިވަނީ އެ ހަނގުރާމަވެރިޔާކަން ކަށަވަރު ނުވިޔަސް އޭނާ ކަމަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށެވެ.

ފްރާންސްގައި މިދިއަ އަހަރު ފުލަހަކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނުމުން މަރުވި ހާދިސާއާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފާދިރީއެއްގެ ވައިނޮޅި ބުރިކޮށްލި ހަމަލާއަކީ އުމުރުން ތިރީހުގެއަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ކަސިމް ގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގެން ދީފައިވާ ހަމަލާތައް ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އެންކްރިޕްޓް ކޮށްފައިވާ ޓެލެގްރާމް އެޕްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިރާގާއި ސީރިއާގައި އައިއެސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދެވޭ ހަމަލާތަކަށް ފްރާންސްގައި ހުރެ ލަފާ ދެމުންދާކަމަށްވެސް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް in[email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް