15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

72 ގަޑިއިރުގެ ހަމަލާތަކެއް

ފްރާންސަށް ނިސްބަތްވާ އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް އަމާޒުކޮށް 72 ގަޑިއިރުގެ ހަމަލާތަކެއް

  • ފްރާންސްގައި ދެވުނު އެތައް ހަމަލާތަކެއްގެ އޭނާއާ ގުޅިފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:09 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  7. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި
  8. ވިޔަފާރިވެރިން އިސް ނަގައިގެން އިންތިހާބީ ރައީސަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި


ރާޝިދް ކާސިމް މަރާލެވުނުކަން ޕެންޓަގަންއިން ކަށަވަރުކޮށެއް ނުދޭ -- ގޫގުލް

ފްރާންސްގައި ދެވުނު އެތައް ހަމަލާތަކެއްގެ ހިތްވަރުގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރާޝިދް ކާސިމްއަށް އަމާޒުކޮށް ގުޅިފައިވާ ފައުޖުން އިރާގުގެ މޫސަލްގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަމަލާތަކެއް ދީފި ކަމަށް ޕެންޓަގަންއިން ބުނފިއެވެ.

ނަމަވެސް މި ހަމަލާތަކުގައި އޭނާ މަރުވިކަން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާނު މޭޖަރ އެޑްރިއަން ޖޭ.ޓީ ރަންކައިން ގެލޯވޭ ވިދާޅުވީ އައިއެސްގެ އިސް މެމްބަރެއްކަމަށްވާ ރާޝިދް ކާސިމްއަށް އަމާޒުކޮށް ވޭތުވެދިއަ 72 ގަޑިއިރު މޫސަލްގައި ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެން މިހާރު މި ދަނީ ހަމަލަތަކުގެ ނަތީޖާތައް ބަލަމުން،އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހާމަކުރާނަން"

ޕެރިހުގައި ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމްގެ އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އޮފިޝަލަކު ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަރާލެވިފައިވަނީ އެ ހަނގުރާމަވެރިޔާކަން ކަށަވަރު ނުވިޔަސް އޭނާ ކަމަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށެވެ.

ފްރާންސްގައި މިދިއަ އަހަރު ފުލަހަކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނުމުން މަރުވި ހާދިސާއާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފާދިރީއެއްގެ ވައިނޮޅި ބުރިކޮށްލި ހަމަލާއަކީ އުމުރުން ތިރީހުގެއަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ކަސިމް ގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގެން ދީފައިވާ ހަމަލާތައް ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އެންކްރިޕްޓް ކޮށްފައިވާ ޓެލެގްރާމް އެޕްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިރާގާއި ސީރިއާގައި އައިއެސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދެވޭ ހަމަލާތަކަށް ފްރާންސްގައި ހުރެ ލަފާ ދެމުންދާކަމަށްވެސް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް