20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ

ރޮޒެއިނާގެ ފޯނު މަތިންދާ ބޯޓްގެ ފާހާނަ ތައްޓަށް ވެއްޓިއްޖެ

  • ފޯނު މިހާރު ވަނީ އަނބުރާ ރޮޒެއިނާއަށް ރައްދުކުރެވިފައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 26 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ 08:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ -- އާކައިވް

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ފޯނު، އޭނާ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްގެ ފާހަނަ ތަށިތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ރޮޒެއިނާ ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފްލައިޓްގެ ފާހަނާ ތައްޓަށް ފޯނު ވެއްޓުނީ މާލެ އިން ތިމަރަފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރުގައި ކަމަށެވެ. 

ފޯނު ވެއްޓުނުކަން ރޮޒެއިނާ ފްލައިޓުގެ ކުރޫއަށް އެންގުމުން، ޕައިލެޓްއާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު ކުރޫއިން ބުނީ ފޯނު ނެގޭނީ ތިމަރަފުއްޓަށް ފަހު ދާން އޮތް ކައްދޫއަށް ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް ފަހު އަނބުރާ މާލެ ދިޔުމުން ކަމަށެވެ. ރޮޒެއިނާގެ ފޯން ވަނީ ފްލައިޓްގެ ފާޚާނައިގެން ނަޖިސްދާ ޓޭންކްތެރެއަށް ގޮސްފަ އެވެ. 

 

ރޮޒެއިނާގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވީ ފޯނު އެހާ ބޭނުންވެގެން އުޅުނީ އޭގައި ހުރި ދަރިންނާއި ސްކޫލް އިވެންޓްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ވެސް ހުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ފޮޓޯތަކުގެ ބެކްއަޕް ވެސް ހެދިފައި ނުވާ ކަމަށް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޮޒެއިނާ ވަނީ ފޯނު އަނބުރާ ރައްދުކޮށް ދިނުމުން މޯލްޑިވިއަން އަށާއި ފްލައިޓުގެ ކްރޫއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ. ރޮޒެއިނާ ވަނީ ފާހަނާއަށް ފޯނު ނުގެންދިޔުމަށް އޭނާގެ ޕޯސްޓުގައި އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހަމަތެދެއް

4 މަސް ކުރިން

ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް މަލާމާތާއި ޖޯކު ޖެހުންނޫން ކަމެއްނެތް ރޮޒައިނާ އެހެންއެބުނީ އެންމެންނަށްވެސް ޢިބްރަތަކަށްޓަކާ ސަލާމަތަކަށްޓަކާ މިހާރަކަށްއައިސް ބައެއް ކުދިން ނުވަތަ މީހުން ފެންވަރާއިރުގަވެސް ފާހާނާއަށް ވަންނާނީ ފޯނުހިފައިގެން ނިދާއިރުވެސް މޭމަތީގަ ފޯނު ބާއްވައިގެން ނިދުން އޮންނަނީ އާދައަކަށްވެފަ

2
0
ޢޭންޖަލް

4 މަސް ކުރިން

ދެން އަރުމެން ފޯނެއް ގަނެދޭންވީ؟

0
1
ހަރާމް ޖާތާ

4 މަސް ކުރިން

އެހެން ނުން ވާނީ، ކުޑަ ކުއްޖެއްހެން ވިއްޔާ އުޅެނީ

0
0