20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ

ރޮޒެއިނާގެ ފޯނު މަތިންދާ ބޯޓްގެ ފާހާނަ ތައްޓަށް ވެއްޓިއްޖެ

  • ފޯނު މިހާރު ވަނީ އަނބުރާ ރޮޒެއިނާއަށް ރައްދުކުރެވިފައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 26 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ 08:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ -- އާކައިވް

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ފޯނު، އޭނާ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްގެ ފާހަނަ ތަށިތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ރޮޒެއިނާ ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފްލައިޓްގެ ފާހަނާ ތައްޓަށް ފޯނު ވެއްޓުނީ މާލެ އިން ތިމަރަފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރުގައި ކަމަށެވެ. 

ފޯނު ވެއްޓުނުކަން ރޮޒެއިނާ ފްލައިޓުގެ ކުރޫއަށް އެންގުމުން، ޕައިލެޓްއާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު ކުރޫއިން ބުނީ ފޯނު ނެގޭނީ ތިމަރަފުއްޓަށް ފަހު ދާން އޮތް ކައްދޫއަށް ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް ފަހު އަނބުރާ މާލެ ދިޔުމުން ކަމަށެވެ. ރޮޒެއިނާގެ ފޯން ވަނީ ފްލައިޓްގެ ފާޚާނައިގެން ނަޖިސްދާ ޓޭންކްތެރެއަށް ގޮސްފަ އެވެ. 

 

ރޮޒެއިނާގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވީ ފޯނު އެހާ ބޭނުންވެގެން އުޅުނީ އޭގައި ހުރި ދަރިންނާއި ސްކޫލް އިވެންޓްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ވެސް ހުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ފޮޓޯތަކުގެ ބެކްއަޕް ވެސް ހެދިފައި ނުވާ ކަމަށް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޮޒެއިނާ ވަނީ ފޯނު އަނބުރާ ރައްދުކޮށް ދިނުމުން މޯލްޑިވިއަން އަށާއި ފްލައިޓުގެ ކްރޫއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ. ރޮޒެއިނާ ވަނީ ފާހަނާއަށް ފޯނު ނުގެންދިޔުމަށް އޭނާގެ ޕޯސްޓުގައި އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހަމަތެދެއް

2 މަސް ކުރިން

ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް މަލާމާތާއި ޖޯކު ޖެހުންނޫން ކަމެއްނެތް ރޮޒައިނާ އެހެންއެބުނީ އެންމެންނަށްވެސް ޢިބްރަތަކަށްޓަކާ ސަލާމަތަކަށްޓަކާ މިހާރަކަށްއައިސް ބައެއް ކުދިން ނުވަތަ މީހުން ފެންވަރާއިރުގަވެސް ފާހާނާއަށް ވަންނާނީ ފޯނުހިފައިގެން ނިދާއިރުވެސް މޭމަތީގަ ފޯނު ބާއްވައިގެން ނިދުން އޮންނަނީ އާދައަކަށްވެފަ

2
0
ޢޭންޖަލް

2 މަސް ކުރިން

ދެން އަރުމެން ފޯނެއް ގަނެދޭންވީ؟

0
1
ހަރާމް ޖާތާ

2 މަސް ކުރިން

އެހެން ނުން ވާނީ، ކުޑަ ކުއްޖެއްހެން ވިއްޔާ އުޅެނީ

0
0