19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޔަމަން

ޔަމަނުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކާނާ ނުލިބޭ މީހުން އަދަދު ހަތް މަސް ތެރޭގައި ތިން މިލިއަނަށް އިތުރުވެއްޖެ: އދ.

  • ޔަމަނުގެ 17.1 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ކާބޯތަކެތި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުލިބޭ ހާލަތުގައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 11 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ޔަމަނުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކުއްޖެއް -- އާކައިވް

ޔަމަނުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކާނާ ނުލިބޭ މީހުން ހަތް މަސް ތެރޭގައި ތިން މިލިއަނަށް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް އދ. ގެ ތިން އެޖެންސީއަކުން ހެދި ޖޮއިންޓް އެސެސްމަންޓަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ޔަމަނުގެ 27.4 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީގެ ތިންބައި ކުޅަ ދެބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން، ނުވަތަ 17.1 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ކާބޯތަކެތި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުލިބޭ ހާލަތުގައެވެ.

ޔަމަނުގެ ހާލަތަށް ބަލާ އެސެސްމަންޓު ހެދީ ޔޫއެން ޗިލްޑްރަންސް ފަންޑު (ޔުނިސެފް) އާއި ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެފްއޭއޯ) އާއި ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް (ޑަބްލިއުއެފްޕީ) ގުޅިގެންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު މާޗް މަހު ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ ގޯސްވި ފަހުން ގޭބިސީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރި މިފަދަ ފުރަތަމަ އެސަސްމަންޓެވެ.

ޔަމަނުގައި ތިބި ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ނެތް 17.1 މިލިޔަން މީހުންގެ ތެރެއިން 7.3 މިލިޔަން މީހުންނަކީ އިމަޖެންސީކޮށް ކާނާގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް