23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޔަމަން

ޔަމަނުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކާނާ ނުލިބޭ މީހުން އަދަދު ހަތް މަސް ތެރޭގައި ތިން މިލިއަނަށް އިތުރުވެއްޖެ: އދ.

  • ޔަމަނުގެ 17.1 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ކާބޯތަކެތި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުލިބޭ ހާލަތުގައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 11 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޔަމަނުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކުއްޖެއް -- އާކައިވް

ޔަމަނުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކާނާ ނުލިބޭ މީހުން ހަތް މަސް ތެރޭގައި ތިން މިލިއަނަށް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް އދ. ގެ ތިން އެޖެންސީއަކުން ހެދި ޖޮއިންޓް އެސެސްމަންޓަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ޔަމަނުގެ 27.4 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީގެ ތިންބައި ކުޅަ ދެބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން، ނުވަތަ 17.1 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ކާބޯތަކެތި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުލިބޭ ހާލަތުގައެވެ.

ޔަމަނުގެ ހާލަތަށް ބަލާ އެސެސްމަންޓު ހެދީ ޔޫއެން ޗިލްޑްރަންސް ފަންޑު (ޔުނިސެފް) އާއި ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެފްއޭއޯ) އާއި ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް (ޑަބްލިއުއެފްޕީ) ގުޅިގެންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު މާޗް މަހު ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ ގޯސްވި ފަހުން ގޭބިސީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރި މިފަދަ ފުރަތަމަ އެސަސްމަންޓެވެ.

ޔަމަނުގައި ތިބި ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ނެތް 17.1 މިލިޔަން މީހުންގެ ތެރެއިން 7.3 މިލިޔަން މީހުންނަކީ އިމަޖެންސީކޮށް ކާނާގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް