20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

އަނިލް ކަޕޫރުގެ އުފަންދުވަހު 'އޭކް ލަޅްކީކޮ ދޭކާ ތޮ އެއިސާ ލަގާ' ގެ އާ ޕޯސްޓަރ ދައްކާލައިފި

  • ޕޯސްޓަރުގައި ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅައިގެން އޮއްވައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 24 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 15:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


އަނިލް ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރު -- އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަނިލް ކަޕޫރުގެ 62 އުފަން ދުވަހު އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާ ތޮ އެއިސާ ލަގާ" ގެ އައި ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފިއެވެ.

 އެ ޕޯސްޓަރގައި އަނިލް ފެނިގެން ދަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސޯނަމް ކަޕޫރާ އެކުގައެވެ. ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅައިގެން އޮއްވައެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމްގައި އަނިލް ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރުގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ އާއި ޖޫހީ ޗާވްލާ އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ވެސް ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ރާޖް ކުމަރު ފެނިގެން ދަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޫހީ ފެނިގެންދަނީ އަނިލް ކަޕޫރުގެ ލަވް އިންޓްރެސްޓްގެ ރޯލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް