20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ބޮލީވުޑް

އަނިލް ކަޕޫރުގެ އުފަންދުވަހު 'އޭކް ލަޅްކީކޮ ދޭކާ ތޮ އެއިސާ ލަގާ' ގެ އާ ޕޯސްޓަރ ދައްކާލައިފި

  • ޕޯސްޓަރުގައި ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅައިގެން އޮއްވައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 24 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 15:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އަނިލް ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރު -- އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަނިލް ކަޕޫރުގެ 62 އުފަން ދުވަހު އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާ ތޮ އެއިސާ ލަގާ" ގެ އައި ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފިއެވެ.

 އެ ޕޯސްޓަރގައި އަނިލް ފެނިގެން ދަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސޯނަމް ކަޕޫރާ އެކުގައެވެ. ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅައިގެން އޮއްވައެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމްގައި އަނިލް ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރުގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ އާއި ޖޫހީ ޗާވްލާ އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ވެސް ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ރާޖް ކުމަރު ފެނިގެން ދަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޫހީ ފެނިގެންދަނީ އަނިލް ކަޕޫރުގެ ލަވް އިންޓްރެސްޓްގެ ރޯލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް