20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

އިންޑިއާގެ ރޭޕް މައްސަލަތައް

ގޯއާގައި އިނގިރޭސި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

  • ތުހުމަތުގައި 31 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 22 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 21:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


ހާދިސާ ހިނގި ޕަލޮލާމް ބީޗްގެ ފޮޓޮއެއް -- ޔޫޓިއުބް

ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 48 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފިއެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ ރޭޕްކޮށްފައިވަނީ އަނބުރާ ހޮޓަލަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ. މި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި 31 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަން ގޯއާގެ ފުލުހުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފައެވެ. އިންޑިއާ މީހާގެ މައްޗަށް ވައްކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފިރިހެން މީހާ މި އަންހެން މީހާ ރޭޕްކުރީ ގޯއާގެ މަޝްހޫރު ޕަލޯލެމް ބީޗް ކައިރީގައި ހުރި ދަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހުއެވެ.

ދިއްލީގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި ހައި ކޮމިޝަނުން ދަނީ އަންހެން މީހާއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމައް ކުރަމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ގޯއާއަށް މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް 270000 މީހުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މި ފަހުން ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކެއް ހިނގާފައިވާތީއްވެ ގޯއާގެ ރީތި ނަމަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައެވެ. އިންޑިއާގައި ދުވާލަކު 100 ރޭޕް މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް