24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

އިންޑިއާގެ ރޭޕް މައްސަލަތައް

ގޯއާގައި އިނގިރޭސި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

  • ތުހުމަތުގައި 31 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 22 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 21:46 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ހާދިސާ ހިނގި ޕަލޮލާމް ބީޗްގެ ފޮޓޮއެއް -- ޔޫޓިއުބް

ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 48 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފިއެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ ރޭޕްކޮށްފައިވަނީ އަނބުރާ ހޮޓަލަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ. މި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި 31 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަން ގޯއާގެ ފުލުހުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފައެވެ. އިންޑިއާ މީހާގެ މައްޗަށް ވައްކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފިރިހެން މީހާ މި އަންހެން މީހާ ރޭޕްކުރީ ގޯއާގެ މަޝްހޫރު ޕަލޯލެމް ބީޗް ކައިރީގައި ހުރި ދަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހުއެވެ.

ދިއްލީގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި ހައި ކޮމިޝަނުން ދަނީ އަންހެން މީހާއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމައް ކުރަމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ގޯއާއަށް މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް 270000 މީހުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މި ފަހުން ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކެއް ހިނގާފައިވާތީއްވެ ގޯއާގެ ރީތި ނަމަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައެވެ. އިންޑިއާގައި ދުވާލަކު 100 ރޭޕް މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް