25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން

ގެޓްވިކް އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދަށް ޑްރޯން އެރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މަައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 22 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 09:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  3. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ގެޓްވިކްގައި އަދިވެސް ފުލުހުން ތިބޭނެކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ބުނެފައި -- ބީބީސީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑު އެއަރޕޯޓު ކަމުގައިވާ ލަންޑަންގެ ގެޓްވިކް އެއަރޕޯޓު ސަރަހައްދުން ދެ ޑްރޯން ފެނުމާއި ގުޅިގެން، އެއަރޕޯޓު ބަންދުކުރަން ޖެހުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަމުގައި ޝައްްކުކުރެވޭ ދެ މީހަކުހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ސަސެކްސްގެ ފުލުހުން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހު ޖީމްއެމްޓީ ގަޑިން 22:00 ގައެވެ.

ރަންވޭ ކައިރިން ޑްރޯން ފެނުމާއިިގުޅިގެން ގެޓްވިކް އެއައރޕޯޓުން ފުރަން ހުރި ފްލައިޓްތައް ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ އިރަށް ހުއްޓާލަން ޖެހުނެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ އުމުރާ ޖިންސު އަދި އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތަނެއް ފުލުހުން ބުނެފައެއްނުވެއެެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެއަރޕޯޓު ބަންދު ކުރެވުނު އިރު، އަހަރުގެ މި ދުވަސްވަރަކީ ފިނި މޫސުމުގެ ޗުއްޓީއަށް ގިނަ މީހުންތަކެއް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

ޑްރޯންތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ފްލައިޓެއްގައި ޖެހި، ކަމެއް ދިމާ ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން، އެއަރޕޯޓު ވަށައިގެން 1 ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޑްރޯން ދުއްވުން އޮންނަނީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފައެވެ. 

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޖޭމްސް ކޮލިސް ވިދާޅުވީ އިތުރު ޑްރޯންއެއް ދުއްވާތޯ ބެލުމަށް އެއަރޕޯޓްގައި ފުލުހުން ތިބޭނެކަމަށެވެ.

ގެޓްވިކް އަލުން ހުޅުވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. އޭގެ ފަހުންވެސް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް އެއަރޕޯޓް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު 100،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރުވެރިންގެ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް