20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ޗެކް ރިޕަބްލިކް

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައިނެއްގައި ގޮވުމެއް ހިނގައި 13 މަރު

  • މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ދެ މީހުންނާއި ޕޮލެންޑުގެ އެގާރަ މީހަކު
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 22 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 06:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


މައިނުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ -- އަލްޖަޒީރާ

ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ މައިނެއްގައި މީތޭން ގޮވުމެއް ހިނގައި، 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މައިން ހިންގާ އޯކޭޑީ ކުންފުނިން ބުނެފައި ވަނީ ގޮވުމުގެ ހާދިސާ ހިނގީ 800 މީޓަރު އަޑީގައި ކަމަށެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެ ގައުމުގެ ދެ މީހުންނާއި ޕޮލެންޑުގެ އެގާރަ މީހެއް ކަމަށް ކުންފުނީގެ ތަރުޖަމާނު އިވޯ ކެލެޗޯވްސްކީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޗެކް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނާ އޯކޭޑީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގިނައިން މި ހާދިސާގައި މަރުވީ ޕޮލެންޑު މީހުންނަކީ، އެހެން ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އައިސް ތިބި ބައެކެވެ.

އޯކޭޑީއިން ބުނެފައި ވަނީ މީހުން ސަލާމަތްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް، ޝާފްޓް ތެރޭގެ ރައްކާތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުންނާއި، ޝާފްޓް ތެރޭގައި އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނާތީއްވެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވީ ކަމަށެވެ.

މިއީ 1990 ވަނަ އަހަރު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައިނެއްގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި 30 މީހުންގެ ފުރާނަ ދިޔަ ފަހުން އެ ގައުމުގައި ހިނގި އެއްމެ ނުރައްކާތެރި މައިނިންގެ ހާދިސާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް