20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

އެމެރިކާއަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުން

އެމެރިކާއަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ހޯދަން އެދެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

  • ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ކަނޑައެޅި ހުކުމްތައް ދަމަހައްޓާފައި
  • ނުރައްކާތެރި ގޮތް ގޮތަށް އެތެރެވާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ހެދި ގާނޫނެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ކޯޓުގައި ބުނެފައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 22 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 04:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އެމެރިކާގެ ބޯޑަރުން އެތެރެވާން މެކްސިކޯގެ ޓިހުއާނާއިން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ބީބީސީ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެމެރިކާއަށް އެތެރެވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ނުދޭ ގޮތަށް ހިޖުރަވެރިންގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ނިންމި ނިންމުން ގޯސް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުވަ ގާޒީންގެ ބެންޗުން ވަނީ ހިޖުރަވެރިންގެ ސިޔާސަތަށް ގެނައީ އެމެރިކާގެ ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ހިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ދަށު ކޯޓުތަކުން ކަނޑައެޅި ހުކުމްތައް ދަމަހައްޓާފައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓު ބެންޗުގެ ވޯޓު ނިމުނީ 5-4ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރެއްވި ސިޔާސަތަށް ގެނައި ބަދަލަކީ އެމެރިކާއަށް ނުރައްކާތެރި ގޮތް ގޮތަށް އެތެރެވާ މީހުންނަށް ރައްދުކޮށް، އެ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ހެދި ގާނޫނެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ދަށު ކޯޓުތަކުން ހުކުމް އިއްވިއިރު ބުނެފައި ވަނީ ރައީސްއަކަށް ގައުމުގައި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ފުށު އަރާ ސިޔާސަތުތަކެއް ނުހިންގޭނެ ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ މި ސިޔާސަތަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތަށް ބައްޓަންވެފައި އޮތުމަކީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީއިން ބުނެފައި ވަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވާ މީހުން ހިމާޔަތް ހޯދަން އެދިގެން ވެސް މަޑުކުރަން ޖެހޭނީ މެކްސިކޯގައި ކަމަށެވެ. މެކްސިކޯގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެހެން ދިމާވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ ވިސާއާއި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދޭން އެއްބަސްވެފައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގައި 12 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވެފައި ތިބި މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް