18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޔަމަނުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ

ޔަމަނުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ދޭތޯ ބެލުމަށް އދ.ގެ ޓީމެއް ދަނީ

  • ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 22 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 03:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


ޔަމަނުގައި ކުދިންތަކެއް ކިޔު ޖެހިގެން ކާނާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ސުޕުނިޓްނިކް އިންޓަނޭޝަނަލް

ޔަމަނުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި، ހުދައިދާގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަންވީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާތޯ ބެލުމަށް ޓީމެއް ފޮނުވަން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީންނާއި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާއި ދެމެދު ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ހުށައެޅީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. މިއީ ޔަމަނާއި ގުޅޭ ކަމެއް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ތިން އަހަރު ތެރޭ ބަލައިގަތް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ ފުރަތަމަ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ހުދެއިދާއަށް ޓީމެއް ފޮނުވައިގެން މި އެއްބަސްވުން ތަންފީޒު ކުރަން އެހީ ވެދިނުމަށެވެ. ސަލާމަތި މަޖިލީހުގެ ނިންމުމުގައި ބަނދަރުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތި ނުވާނެ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް ދެ ފަރާތަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ހުދެއިދާގެ ބަނދަރު ހުޅުވުމުން ބެލެވިފައި ވަނީ އެ ގައުމުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި 22 މިލިއަނަށް ވުރެން ގިނަ މީހުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ހުދެއިދާއަކީ، ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަނާއާ 90 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ އަވަށެކެވެ. ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ ފެށުމުން ހޫތީން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު މި ސަރަހައްދު އެ މީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. ޖޫން މަހުން ފެށިގެން، ޔަމަނުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ސައުދީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ އަސްކަރީ ކޯލިޝަނުން ދިޔައީ ވައިގެ ހަމަލާ ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް