25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

ހަތަރު ލީޑަރުން

ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު!

  • ހަތަރު ލީޑަރުން ބައްދަލުކުރައްވާ މިއީ ތިންވަނަ ފަހަރު
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 20 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 13:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ހަތަރު ލީޑަރުން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ  އެމްއާރްއެމްގެ ފަރާތުން އަބްދުލް އަލީމް އާދަމް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު އޮންނަ ބައްދަލުވުމުގައި ހަތަރު ލީޑަރުންގެ މެދުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޯލިޝަންގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެ، ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބިލް ފާސްނުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޗުއްޓީއަށް ގޮސްފައިވާތީ ، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންވަނީ ކޯލިޝަނަށް އަމާޒުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޯލިޝަންގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެ،ރިޔާސީ ކޮމިޝަންސްގެ ބިލް ފާސްވެފައިނުވާތީ، އެކަމާ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ނޮވަމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ މަހަކު އެއްފަހަރު ހަތަރު ލީޑަރުން ބައްދަލުވާ ގޮތަށް ނިންމާފައެވެ.

 އޭގެ ފަހުން ނޮވެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަތަރު ލީޑަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ރައްޔިތުން "މާޔޫސް ނުވާނެ ފޯމިއުލާ އެއް" ނެރޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް