19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން

ޑްރޯންތަކެއް ފެނިގެން ލަންޑަނުގެ ގެޓްވިކް އެއަރޕޯޓު ބަންދުކޮށްފި

  • އަހަރުގެ މި ދުވަސްވަރަކީ ފިނި މޫސުމުގެ ޗުއްޓީއަށް ގިނަ މީހުންތަކެއް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއް
  • ދަތުރުވެރިން ދަނީ ފުރޭނެ ވަކީ އިރެއް ނޭނގޭތި އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 20 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 13:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ޑްރޯންއެއް -- ސީސީއޯ ޕަބްލިކް ޑޮމެއިން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑު އެއަރޕޯޓު ކަމުގައިވާ ލަންޑަންގެ ގެޓްވިކް އެއަރޕޯޓު ސަރަހައްދުން ދެ ޑްރޯން ފެނުމާއި ގުޅިގެން، އެއަރޕޯޓު ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެއަރޕޯޓު ބަންދު ކުރެވުނު އިރު، އަހަރުގެ މި ދުވަސްވަރަކީ ފިނި މޫސުމުގެ ޗުއްޓީއަށް ގިނަ މީހުންތަކެއް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

 

 

ޑްރޯންތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ފްލައިޓެއްގައި ޖެހި، ކަމެއް ދިމާ ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން، އެއަރޕޯޓު ވަށައިގެން 1 ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޑްރޯން ދުއްވުން އޮތީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސަން ހުރި ފްލައިޓަތައް ވަނީ ކައިރީގައި ހުރި އެހެން އެއަރޕޯޓުތަކަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ޑްރޯންތައް ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެއަރޕޯޓުގައި ތިބި ދަތުރުވެރިން ދަނީ ފުރޭނެ ވަކި އިރެއް ނޭނގޭތީ އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މިހާ ބާރު ބޮޑު ދުވަސްވަރެއްގައި އެހެން އެއަރޕޯޓުތަކަށް ފްލައިޓްތައް ފޮނުވާލަން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެ އެއަރޕޯޓުތަކަށް ވެސް ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

މިހާ ތަނަށް އަދި ޑްރޯންއަކާއި ފްލައިޓެއް ޖެހިގެން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައި ނުވިޔަސް، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ޑްރޯންއެއް ފްލައިޓެއްގައި ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ފްލައިޓަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް