20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ސީރިއާ ހަނގުރާމަ

ސީރިޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމެރިކާގެ އެއްގަމު ސިފައިން ބާލަނީ

  • އައިއެސް ބަލިކުރެވިއްޖެކަމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕްވަނީ އިއުލާނުކުރައްވާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 20 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 06:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


ސީރިއާގައި އެމެރިކާގެ 2000 އެއްހާ ސިފައިން ތިބޭކަމަށްވަނީ ބެލެވިފައި -- އޭއެފްޕީ

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ނަމުގައި އުޅެމުންދިޔަ ޖަމާއަތް "ބަލިކުރެވިއްޖެ" ކަމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށް ސީރިޔާގައި އުޅޭ އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެ ގައުމުން ބޭލުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ޕެންޓަގަންއިން ބުނީ އެ ބަދަލުވަނީ އެ ހަނގުރާމައިގެ އެެހެން ހަރުފަތަކަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.

ސީރިޔާގެ އިރުއުތުރުން އައިއެސް ފައްސާލުމަށް އެމެރިކާގެ 2000 އެއްހާ ސިފައިން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ތަންތަންކޮޅުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަނގުރާމަވެރިން އުޅެމުންދެއެވެ.

އައިއެސް އަލުން ވަރުގަދަވެގެން ނާންނާކަން ކަށަވަރުވަންދެން އެމެރިކާގެ ސިފައިން ތިބޭނެކަމަށް ކުރިންވަނީ ބެލެވިފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް އަނބުރާ ގެންދިއުމުން ރަޝިއާއާއި އިރާނުގެ ނުފޫޒު ސީރިއާއަދި ސަރަހައްދުގައި ބޮޑުވެދާނެކަމުގެ ބިރުވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ އެެހެން ހަރުފަތަކަށް ބަދަލުވަނީކަމަށް ބުނުމަށްފަހު އިތުރު ތަފްސީލް ނުދޭނެކަމަށް ޕެންޓަގަންއިންވަނީ ބުނެފައެވެ. ޕެންޓަގަންއިން ބުނީ އެހެންހެދި ސަބަބަކީ ސިފައިންގެ ސަލާމަތަށާއި  އޮޕަރޭޝަންގެ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކަައިކަމަށެވެ.

ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނީ އެގައުމާއި އެ ގަައުމުގެ ބައިވެރިންތިބީ އެމެރިކާގެ މަސްލަހަތ ހިމެނޭ ކޮންމެ ކަމެއް ދިފާއުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮންމެ ލެވެލްއެއްގައިވެސް އަލުން މަސައްކަތްފެށުމަށް ތައްޔާރަށްކަމަށެވެ. 

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ތާރީޚީ ނަސްރަށްފަހު ސިފައިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަންވީ ވަގުތުކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް