18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ދެކުނު އެފްރިކާ

ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

  • ހައްޔަރުކުމުގެ އަމުރު ނެރިފައިވަނީ މޮޑެލްކުރާ ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދެއްވި މައްސަލައިގައި
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 20 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 02:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


ގްރޭސް މުގާބޭ -- އޭޕީ

ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ މޮޑެލްކުރާ ކުއްޖަކަށް ހަމަލާ ދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާއިން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.

ކޯޓު އަމުރެއް ނެރިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރުކުރަން އިންޓަރޕޯލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ގެބްރިއެލާ އެންޖެލްސް ނަމަކަށް ކިޔާ މޮޑެލްކުރާ ކުއްޖާއަށް ހަމަލާދިނުމުގެ މައްސަލާގައި އެވެ. ގްރޭސް އެ ކުއްޖާއަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޖޮހަނަސްބާގަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވުމުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ގްރޭސް މުގާބޭ އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ނިތްކުރި ފަޅައިގެންގޮސް މޫނަށް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަރުކާރުން ގްރޭސްއަށް ހިމާޔަތްދީފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް