19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއްމު އިންތިހާބު

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލާނަން: އިދިކޮޅު ކޯޅިޝަން

  • މަޖިލީހުގެ މަތި ގެޔެއް ވެސް އުފައްދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ ބުނެފައި
  • އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ކެނޑިޑޭޓު ކަމާލް ހުސައިން ވަނީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު އިންތިހާބެއް ބޭއްވޭނެ ކަމާއި ދޭތެރޭ ޝައްކު އުފައްދާފައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ 08:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކަމާލް ހުސައިން -- ރޮއިޓަރސް

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލާނެކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއްމު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އާއްމު އިންތިހާބު ޖެހެން ދެ ހަފްތާއަށް ކުޑަތަން ވެފައި ވަނިކޮށް، މެނިފެސްޓޯ އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިދިކޮޅުން ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން މަދު ކުރުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ މަތި ގެޔެއް ވެސް އުފައްދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދައުރަށް ވުރެ ގިނައިން ވެރިކަން ކުރުން މަނާކުރާ ގާނޫނެއް ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އިދިކޮޅުން ވަނީ ވައުދުވެފައެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ޝެއިޚް ހަސީނާ މިހާރު ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅުއްވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ދައުރަކަށެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ކެނޑިޑޭޓު ކަމާލް ހުސައިން ވަނީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު އިންތިހާބެއް ބޭއްވޭނެ ކަމާއި ދޭތެރޭ ޝައްކު އުފައްދާފައެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ އެއްމެ ބޮޑު ޕާޓީ ބީއެންޕީއިން ވަނީ އެ ޕާޓިގެ ސަޕޯޓަރުން ނުހައްގުން ހައްޔަރު ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައެވެ. އަދި މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބީއެންޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުންތަކެއް ވޯޓު ހޯދަން ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް ހަމަލާ ދިނުމާއި ގުޅިގެން، އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށް ވެސް އެ ޕާޓީއިން ވަނީ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ގޮވާލާފައެވެ. ބީއިންޕީގެ ލީޑަރު ޙާލިދާ ޒިއާ، ހުންނެވީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެން ޖަލުގައެވެ.

ޝެއިހް ހަސީނާއަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފުރަތަމަ ރައީސްގެ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި، ރޮހިންގްޔާ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ވާހަކަ އެ ކަމަނާއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައްކާއިރު، އިދިކޮޅުން ބުނަމުން ދަނީ ހަސީނާގެ ވެރިކަމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ހުދުމުހުތާރު ކަމާއި ދިމާލަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް