18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

ކޫޑޯ ވޯލްޑްކަޕް 2017

ކޫޑޯ ވޯލްޑްކަޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އައްޝަމް އިންޑިއާގައި

 • އައްޝަމް ވަނީ މީގެކުރިން ކޫޑޯ ތިން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެފަ
 • ކޫޑޯ ވޯލްޑްކަޕްގައި 40 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމު ވާދަކުރޭ
 • އައްޝަމް ކޫޑޯ ވޯލްޑްކަޕަށް ތައްޔާރުވާތާ ތިން މަސް ވެއްޖެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 22:59 | |

މަގުބޫލް

 1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
 2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
 3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
 4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
 5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
 6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
 7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
 8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


ކޫޑޯ ވޯލްޑްކަޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ އައްޝަމް -- ގޫގުލް

ކޫޑޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން (ކޭއައިއެފް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ދެވަނަ ކޫޑޯ ވޯލްޑްކަޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އައްޝަމް އަބްދުﷲ އިންޑިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

މިކްސް މާޝަލްއާޓް ކުޅިވަރެއްކަމަށްވާ ކޫޑޯގައި ވާދަކުރުމަށް އައްޝަމް އިންޑިއާ އަށް ފުރާފައިވާއިރު، މިއީ މި މުބާރާތުގައި އޭނާ ވާދަކުރާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އައްޝަމް ބުނީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަތާ ތިން މަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، މެދުނުކެނޑި ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ މުބާރާތުން ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ދިއުމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށާއި، މިހާރު ވިސްނުން ހުރީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލިބޭ ތިން މިނެޓަށް ކަމަށެވެ.  

ނޮކައުޓް އުސޫލުން ތިން މިނެޓު ތެރޭގައި ފައިޓްކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ އެތުލީޓަކު ދެވަނަ ރައުންޑަށް ކޮލިފައިވާ މުބާރާތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު 40 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމު ވާދަކުރެއެވެ.

އައްޝަމް ބުނީ މުބާރާތަށް ދަނީ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ހަރަދެއް ނުލިބޭކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ރާއްޖޭގައި ކޫޑޯ ކުޅިވަރެއް ގޮތުގައި ތައާރަފްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޝަމް ވަނީ މީގެކުރިން ކޫޑޯ ތިން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ 2009 ޖަޕާނުގައި ބޭއްވި ހުކޮޓޮކީ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް، ސައުތު އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަދި ރަޝިއާގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ކޫޑޯ ވޯލްޑްކަޕް އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް