19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ސީރިޔާ - ސޫދާން

ސޫދާންގެ ރައީސް އުމަރު އަލް-ބަޝީރު ސީރިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

  • ސީރިޔާއާ އެކު ސަރަހައްދީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ބަޝީރު ވިދާޅުވި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 12:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ބައްޝާރު އަލް-އައްސަދު (ކ) އަދި އުމަރު އަލް-ބަޝީރު (ވ) -- އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

ސީރިޔާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ އަރަބި ލީގުގެ ލީޑަރަށް ސޫދާންގެ ރައީސް އުމަރު އަލް-ބަޝީރު ވެވެޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ސީރިޔާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބަޝީރުއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރު އަލް-އައްސަދުއެވެ.

ސީރިޔާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ސަނާ" އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަމުން ބަޝީރު ވިދާޅުވީ ސީރިޔާއަކީ މެދު އިރުމަތީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސީރިޔާއާ އެކު ސަރަހައްދީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ބަޝީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީރިޔާގައި ކުރަމުން ދިޔަ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން 2011 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެ ގައުމު އަރަބި ލީގުން ބޭރުކޮށްލާފައެވެ. އަދި އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ބޭނުން އާއްމު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އަރަބި ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ސާރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ވެސް އެޅިއެވެ.

ރަޝިޔާ އާއި އިރާނުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ސީރިޔާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން އަތް ދަށުގައި އޮތް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އެ މީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. މިހެން ވުމާ ގުޅިގެން ބައެއް އަރަބި ގައުމުތަކުން ދަނީ ސީރިޔާއާ އެކު އަލުން ގުޅުން ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުވެއިތު، ބަހްރޭން އަދި އުރުދުން ހިމެނެއެވެ.

ސީރިޔާގެ ރައީސް އައްސަދު އޮކްޓޫބަރު މަހު ކުވެއިތުގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ އަރަބި ގައުމުތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކޮން އަރަބި ގައުމުތަކެއް ކަން އައްސަދު ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ސީރިޔާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި މިހާ ތަނަށް ހަތަރު ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ވަނީ އަންދާޒާ ކޮށްފައެވެ. އަށް އަހަރު ދުވަސްވެފައިވާ ހަނގުރާމައިގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަމަލު ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް