20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ބްރެކްސިޓް

ތެރީސާ މޭގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުށައަޅައިފި

  • މޭގެ އިތުބާރުނެތް ކަމަށް ހުށައަޅަން ޖެހުނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނަގަން އޮތް ބްރެކްސިޓްގެ ވޯޓު ނެގުން އެއް މަހަށް ފަސް ކުރައްވަން ނިންމެވުމާއި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 11:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ޖެރެމީ ކޯބިން (ވ) ތެރީސާ މޭ (ކ) -- ޓްވިޓަރ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން އިދިކޮޅު ލޭބަރ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޖެރެމީ ކޯބިން ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މި މައްސަލަ ހުށައަޅުއްވަމުން ކޯބިން ވިދާޅުވީ އިތުބާރުނެތް ހުށައަޅަން ޖެހުނީ މި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނަގަން އޮތް ބްރެކްސިޓްގެ ވޯޓު ނެގުން އެއް މަސް ފަހުން ނަގަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ކޯބިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މޭގެ މި އަމަލުގެ ސަބަބުން މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތް އޮތީ "ކާރިސާ" އެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ކޯބިންގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅުއްވީ މުޅި ސަރުކާރުގެ ބަދަލުގައި، ސީދާ މޭއަށް އަމާޒު ކޮށްފައެވެ. ކޯބިން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ މިހެން ހުށައަޅަން ނިންމީ ބްރެކްސިޓް ވޯޓު އަވަސް ކުރަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު އެހެން ޕާޓީތަކުން ދަނީ މުޅި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގާ ގޮތަށް މި މައްސަލަ ބަދަލުކުރުމަށް ލޭބަރއަށް ބާރު އަޅަމުންނެވެ. މުޅި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެތް ކަމަށް ފާސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އާންމު އިންތިހާބެއް ބާއްވަން މަޖުބޫރު ވާނެއެވެ.

މޭ ވަނީ ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓު ނަގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމެވެސް ކޯބިން ވިދާޅުވީ މޭއަށް މިހާރު އޮތް އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މޭގެ ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީން ވަނީ އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ނަގާފައެވެ. މި ވޯޓުން އެކަމަނާ ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު، މޭއާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވި ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވެސް ބުނެފައިވަނީ ލޭބަރގެ މި ވޯޓު ކާމިޔާބުވިޔަކަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބްރެކްސިޓްއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ނެގި "ބްރިޓިޝް އެގްޒިޓް" ވޯޓަށް ދެވުނު ނަމެކެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވާން ނިންމީ އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިގްތިސާދަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އީޔޫގައި ދެމިއޮތުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް