21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ވޯލްޑްކަޕް

ވޯލްޑްކަޕްގައި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ޖާގަ އިތުރުކުރަން އެދެނީ

  • ޔޫއެފާ އިން ބޭނުންވަނީ 16 ޖާގަ ހޯދަން
  • ވޯލްކަޕް 2026 ގައި 48 ޓީމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 20:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


އެންމެފަހުގެ ވޯލްކަޕް ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ތަށި އުފުލާލަނީ، ވޯލްޑްކަޕްގައި ޔޫރަޕަކީ ބޮޑު ބާރެއް:_ފޮޓޯ- އޭއެފްޕީ -- ގޫގުލް

ދެހާސް ސައްބީސް ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ ފުޓްބޯޅާ މުބާރާތުގައި ޔޫރަޕުގެ 16 ގައުމަކަށް ޖާގަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫރަޕް ފުޓޫބޯޅައިގެ މައި އިދާރާއިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

 

ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ 2026 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑްކަޕް މުބާރާތުގައި ޔޫރަޕަށް ނިސްބަތްވާ 16 ގައުމަކަށް ޖާގަދިނުމަށް ފީފާގައި އެދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ވޯލްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތައް އަލަށް ގެނެވިފައިވަ ބަދަލާއިއެކު 2026 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ މުބާރާތުގައި 48 ޓީމު ބައިވެރިކުރާނެއެވެ. މި ބަދަލުގައިވާ ގޮތުން ފުރަތަމަ 48 ޓީމް ތިން ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައި 16 ޓީމު ހިމެނޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން 32 ނޮކައުޓް ސްޓޭޖަށް ކޮލިފައިވާނެއެވެ.

 

ޔޫއެފާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ޔޫރަޕުން ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވާ ޓީމުތައް ފުރަތަމަ ބުރު ނުކުޅެ އަނެއްބުރަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

 

ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ގައުމުތައް ނިސްބަތްވަނީ ޔޫރަޕާއި ދެކުނު އެމެރިކާއަށެވެ.

 

ނިމިގެންދިޔަ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގައި ޔޫރަޕްގެ 13 ގައުމެއް ކުޅެފައި ވެއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލާފައިވަނީ ޔޫރަޕަށް ނިސްބަތްވާ ޖަރުމަނުންނެވެ.

 

ޔޫއެފާގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑަރ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޔޫއެފާއިން ފީފާގައި އެދުނު ކަންކަމަކީ ހަގީގަތް ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫއެފާގެ އުއްމީދަކީ ޔޫރަޕަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ ބުރު ފަހަނައަޅާ ދިޔުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

 

ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން 16 ޖާގަ ބޭނުންވިޔަސް ހުރިހާ ބައްރުތަކެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑްރޭޝަންތަކަށް ޖާގަ ދޭނެ މިންވަރާ މެދު ފީފާއިން ގޮތެއް ނިންމާނީ އަންނަ މޭމަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

 

ޔޫއެފާގެ ހުށަހެޅުމާ މެދު އެޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮޓީގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި އެ ޕްރޮޕޯސަލްއާ މެދު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް އެލެކްޒެންޑަރ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

 

ވޯލްޑްކަޕްގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ފީފާގެ ގައުމުތަކުން ވޯޓްދީފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަސް ތެރޭގައެވެ. ބަދަލުތަކާ އެކު މުޅި މުބާރާތުގައި 80 މެޗު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

ޔޫއެފާގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑަރ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދެކިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯގެ ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތުން ޔޫރަޕަށް 16 ޖާގަ ނުލިބިދާނެއެވެ. އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފުޓްބޯޅައަކީ ހަމައެކަނި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ނުވަތަ ޔޫރަޕުގެ އެއްޗަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވިފައި އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް