12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ފަލަސްތީން-އިޒްރޭލް

ފަލަސްތީނު މީހަކު ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިޒްރޭލުގެ ހަމީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 18:33 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބަހަކަށް ވަޒަން އަރާފައި -- ގޫގުލް

އިޒްރޭލުގެ މެދުތެރޭ މާރުކޭޓެއް ކައިރީގައި ފަލަސްތީނު މީހަކު ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިޒްރޭލުގެ ހަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ ކަމަށް އިޒްރޭލު ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޕެޓާހް ޓިކްވާ ސިޓީގައި ކަމަށް ވާއިރު ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު މިކީ ރޮސެންފީލްޑް ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ އާންމުން އެއްވެފައި ތިބި ތަނަކަށް ބަޑިޖެހީ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ނާބުލުސްއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްކަމަށެވެ. އޭނާ ވަގުތުން ހައްޔަރު ކުރެވުނު ކަމަށާއި އަދި އެއީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 235 މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލާފައި ވެއެވެ. ފަލަސްތީނު ޒުވާނުންގެ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ 41 މީހުން މަރާލާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އައްބެ

2 އަހަރު ކުރިން

އެހެންވެތޯ ހުރިހާ އެންމެންގެ މައްްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް 13 އަހަރުން ފެށިގެން މައްޗަށް ހުކުމްކުރުވާ ޖަލަށްލީ

0
0