24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 05 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ފަލަސްތީން-އިޒްރޭލް

ފަލަސްތީނު މީހަކު ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިޒްރޭލުގެ ހަމީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 18:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބަހަކަށް ވަޒަން އަރާފައި -- ގޫގުލް

އިޒްރޭލުގެ މެދުތެރޭ މާރުކޭޓެއް ކައިރީގައި ފަލަސްތީނު މީހަކު ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިޒްރޭލުގެ ހަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ ކަމަށް އިޒްރޭލު ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޕެޓާހް ޓިކްވާ ސިޓީގައި ކަމަށް ވާއިރު ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު މިކީ ރޮސެންފީލްޑް ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ އާންމުން އެއްވެފައި ތިބި ތަނަކަށް ބަޑިޖެހީ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ނާބުލުސްއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްކަމަށެވެ. އޭނާ ވަގުތުން ހައްޔަރު ކުރެވުނު ކަމަށާއި އަދި އެއީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 235 މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލާފައި ވެއެވެ. ފަލަސްތީނު ޒުވާނުންގެ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ 41 މީހުން މަރާލާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އައްބެ

2 އަހަރު ކުރިން

އެހެންވެތޯ ހުރިހާ އެންމެންގެ މައްްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް 13 އަހަރުން ފެށިގެން މައްޗަށް ހުކުމްކުރުވާ ޖަލަށްލީ

0
0