23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ރަޝިއާ

ރަޝިއާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ތުރުކީގެ ސިފައިންގެ ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • މިއީ އެކްސިޑެންޓެއް ކަމަށް ދެ ގައުމުން ވެސް ބުނޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 18:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


މަރުވި ތުރުކީ މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

ރަޝިއާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ތުރުކީގެ ސިފައިން ތިން މީހުން ސީރިޔާގައި މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ހަމަލާ ދެގައުމުންވެސް ސިފަކޮށްފައިވަނީ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައެެެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އުތުރު ސީރިޔާގައި ހިނގި މި ހާދިސާ ދެގައުމުން ވެސް އެއީ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރިއަސް ހަމަނުޖެހުން ތަކަށް ވަނީ އިތުރު ދިރުމެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ތުރުކީން މަދަދު ދޭ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ރަޝިއާއިން މަދަދު ދޭ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންނާ ދެމެދު ވަނީ އާ ހަމަލާތަކެއް ފެށިފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ދިން ވައިގެ ހަމާލާގައި ތުރުކީގެ ސިފައިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕުޓިން ވަނީ ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އަށް ގުޅުއްްވާ މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ހަ އަހަރުވެފައިވާ ސީރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީންވެސް މަދަދުވެރިވާ ފަރާތް ތާފަތު ވިޔަސް ދެގައުމުންވެސް އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން ސީރިޔާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް