19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރަޝިއާ

ރަޝިއާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ތުރުކީގެ ސިފައިންގެ ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • މިއީ އެކްސިޑެންޓެއް ކަމަށް ދެ ގައުމުން ވެސް ބުނޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 18:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


މަރުވި ތުރުކީ މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

ރަޝިއާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ތުރުކީގެ ސިފައިން ތިން މީހުން ސީރިޔާގައި މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ހަމަލާ ދެގައުމުންވެސް ސިފަކޮށްފައިވަނީ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައެެެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އުތުރު ސީރިޔާގައި ހިނގި މި ހާދިސާ ދެގައުމުން ވެސް އެއީ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރިއަސް ހަމަނުޖެހުން ތަކަށް ވަނީ އިތުރު ދިރުމެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ތުރުކީން މަދަދު ދޭ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ރަޝިއާއިން މަދަދު ދޭ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންނާ ދެމެދު ވަނީ އާ ހަމަލާތަކެއް ފެށިފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ދިން ވައިގެ ހަމާލާގައި ތުރުކީގެ ސިފައިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕުޓިން ވަނީ ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އަށް ގުޅުއްްވާ މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ހަ އަހަރުވެފައިވާ ސީރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީންވެސް މަދަދުވެރިވާ ފަރާތް ތާފަތު ވިޔަސް ދެގައުމުންވެސް އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން ސީރިޔާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް