18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

މަންތާ އެއަރ

މަންތާ އެއަރގެ ދެވަނަ މަތިންދާ ބޯޓް ގެނެސްފި

  • އެއަރލައިންގެ އަމާޒަކީ ރަނގަޅު އަގެއްގައި އާންމުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
  • މަންތާ އެއަރލައިން ގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ދަތުރު ކުރާނީ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 17 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 03:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


މަންތާ އެއަރ އިން ގަތް އޭޓީއާރް 600-72 މަރުކާގެ ބޯޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް

މަންތާ އެއަރގެ ދެވަނަ މަތިންދާ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

މަންތާ އެއަރ އިން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯކެޓެވެ. މި ބޯޓަކީ 68 މީހުންނާއި 78 މީހުންނާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ފަސިންޖަރުން އުފުލޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މަތިންދާ ބޯޓެކެވެ. އެ އެއާލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓް ގެނެސްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް މަންތާ އިން 3 މަތިންދާ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެންނަން ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ތިން ވަނަ މަތިންދާ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް އެ އެއަރއިން ބުނެއެވެ.

މަންތާގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހަލީލް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރު މާލެއިން ކުޑަހުވަދޫ އަށް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެއަށްފަހު ދެން ދަތުރުތައް ފަށާނީ ދަރަވަންދޫ އަދި ތިމަރަފުއްޓަށް ކަމަށެވެ.

ހަލީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަންތާ އެއާގެ ޝެޑިއުލްތައް ރާވަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮންމެ ހަ މަހަކުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބުކިންގް ހަދާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތުރުތައް ރޭވުމުގައި ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މަންތާ އެއަރއަކީ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފަށާ ތިންވަނަ އެއާލައިން އެވެ. މިވަގުތު އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި މަންތާގެ އިތުރުން ޤައުމީ އެއާރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އަދި ފްލައިމީ ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. 

މަންތާ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް އަންނަ އަހަރު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް