23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓުުން

ގައި މައްޗަށް ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓުނު ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި، ހާލު ސީރިއަސް!

  • ކުއްޖާއަށް ދަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން
  • އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 16 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 22:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  7. އަލުން ވޯޓު ގުނުމުން ވެސް، ތިނަދޫ ދެކުނު ޓިކެޓް ސަނީފަށް
  8. ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ގާޒީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި


ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓުމުގެ ކުޑަވގުތުކޮޅެއްކުރިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މާފަންނު ނަލަހިޔާ ސަރަހައްދުން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ގެއެއްގެ މަތިން ސިމެންތި ބަސްތާ އެއް ވެއްޓި، ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ކުއްޖާ އަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރ ސިފާ ވިދާޅުވީ، އެ ހާދިސާގައި އެކުއްޖާގެ ބޮލަށާއި ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޭޔަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން އޮތީ ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށް ކަމަށެވެ.

"ގާތްގަނޑަކަށް 5 އަހަރު މިވަނީ މިހެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލެވިފަ ވާތީވެ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި މާދަމާގެ ބައްދަލުވުންވެސް ޝެޑިއުލް ކޮށްފަ މި އޮތީ" މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިމާރަތްކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ކުންފުނި ތަކުން ބޮޑު ޒިންމާ އެއް އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް