23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު

  • ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު ހަމަޖެއްސެވީ އާދިއްތަ ދުވަހު
ދާނިޝް ނިޡާމް | Dhaanish_Nizam

| 16 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 20:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  7. އަލުން ވޯޓު ގުނުމުން ވެސް، ތިނަދޫ ދެކުނު ޓިކެޓް ސަނީފަށް
  8. ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ގާޒީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި


ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު -- އާކައިވް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް ގދ. ވާދޫ، މައިފޫނާ އަހްމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޕްރައިވައިޓޭޒެޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސައީދު އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ލަމްއާން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ސައީދު އައްޔަންކުރުމާއެކު، ދައުލަތުގެ މުހިންމު ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރެވުނީ އެވެ. އެގޮތުން އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީއަކަށް ހުސެއިން އަމްރު އަދި ފެން ކުންފުނީގެ އެމްޑީއަކަށް އާދަމް އާޒިމް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ ޝާހު އެވެ. އޭގެއިތުރުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ރިޒްވީ ހަމަޖައްސަވާފައިވާއިރު، އެމްޕީއެލްއަށްވެސް ވަނީ ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވާފަ އެވެ. 

ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އިސް ބޭފުޅަކު ހަމަނުޖައްސަވަނީ އެޗްޑީސީގެ އިތުރުން، ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާއަށެވެ. އޭގެއިތުރުންވެސް އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް އިސް ބޭފުޅުން އަދި އައްޔަންކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފެނަކަ އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ޔޫޓިލިޓީސް ކުންފުނިތައް އުވާލުމަށްފަހު އެ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއް އެއްކޮށް އުފެއްދި ކުންފުންޏެކެވެ. ފެނަކައަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ފެނާއި، ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތްދޭ ދައުލަތުގެ ކުންފުނި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް