18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ފްރާންސް

އައިފްލް ޓަވަރު ވަށައިގެން ބިއްލޫރި ފާރެއްލަނީ

  • ފާރުގެ ސަބަބުން ވަކިވަކި ފަރުދުން ނުވަތަ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ގޮސް ހަމަލާ ދިނުމުން ރައްކާތެރިކުރެވިގެންދާނެ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 14:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ޓަވަރުގެ ވަށައިގެން ލެވޭ ފާރަކީ ވަޒަން ނާރާ ފާރެއް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިޔަށް އޮތް އޯޓަމްގައި އައިފްލް ޓަވަރުގެ ވަށައިގެން އަށް ފޫޓުގެ ބިއްލޫރި ފާރެއްލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

އެގައުމުން ބުނީ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ އެ ފިޔަވަޅަކީ އެ ގައުމުގެ ރަމްޒެއް ކަމަށްވާ އެ މޮނިއުމެންޓަށް އަތުވެދާނެ ހަމަލާއަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

ޕެރިހުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޖީން ފްރަންސުވާ މާޓިންސް ވިދާޅުވީ ފްރާންސަށް އޮތް  ބިރުވެރިކަން ބޮޑުކަމަށާއި އެންމެ ނުރައްކާބޮޑު ތަންތަން ފެށިގެން އަންނަނީ އައިފްލް ޓަވަރުން ކަމަށެވެ. އެތަނަށް ޚާއްސަ ސަލާމަތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ  އަހަރަކު ހަ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ޒިޔާރަތްކުރާ އެ ސައިޓަށް ފާރުގެ ސަބަބުން ވަކިވަކި ފަރުދުން ނުވަތަ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ގޮސް ހަމަލާ ދިނުމުން ރައްކާތެރިކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރި 2015 ން ފެށިގެން ޖުލައި 2016އާ ހަމައަށް ޖިހާދީންގެ އެކިއެކި ހަމަލާތަކުގައި 238 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގޮސްފައިވާއިރު ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ.

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް