18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފްރާންސް

އައިފްލް ޓަވަރު ވަށައިގެން ބިއްލޫރި ފާރެއްލަނީ

  • ފާރުގެ ސަބަބުން ވަކިވަކި ފަރުދުން ނުވަތަ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ގޮސް ހަމަލާ ދިނުމުން ރައްކާތެރިކުރެވިގެންދާނެ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 14:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ޓަވަރުގެ ވަށައިގެން ލެވޭ ފާރަކީ ވަޒަން ނާރާ ފާރެއް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިޔަށް އޮތް އޯޓަމްގައި އައިފްލް ޓަވަރުގެ ވަށައިގެން އަށް ފޫޓުގެ ބިއްލޫރި ފާރެއްލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

އެގައުމުން ބުނީ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ އެ ފިޔަވަޅަކީ އެ ގައުމުގެ ރަމްޒެއް ކަމަށްވާ އެ މޮނިއުމެންޓަށް އަތުވެދާނެ ހަމަލާއަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

ޕެރިހުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޖީން ފްރަންސުވާ މާޓިންސް ވިދާޅުވީ ފްރާންސަށް އޮތް  ބިރުވެރިކަން ބޮޑުކަމަށާއި އެންމެ ނުރައްކާބޮޑު ތަންތަން ފެށިގެން އަންނަނީ އައިފްލް ޓަވަރުން ކަމަށެވެ. އެތަނަށް ޚާއްސަ ސަލާމަތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ  އަހަރަކު ހަ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ޒިޔާރަތްކުރާ އެ ސައިޓަށް ފާރުގެ ސަބަބުން ވަކިވަކި ފަރުދުން ނުވަތަ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ގޮސް ހަމަލާ ދިނުމުން ރައްކާތެރިކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރި 2015 ން ފެށިގެން ޖުލައި 2016އާ ހަމައަށް ޖިހާދީންގެ އެކިއެކި ހަމަލާތަކުގައި 238 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގޮސްފައިވާއިރު ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ.

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް