22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުން

ތުހުމަތެއް ނުކުރޭ، ހާޒިރުކުރީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން: ޔާމީން

  • ސުވާލުކުރީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ މައްސަލައިގައި
އަމްނާ އިމާދު އަދި އަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ކަރީމް | @amnabinthimad

| 15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 15:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  7. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ތުހްމަތެއްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި ހާޒިރުކުރެއްވީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއާބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާއަށް އެ މަނިކުފާނު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ދޮޅުގަޑިއިރު ހޭދަވި އެވެ. އެއަށް ފަހު ފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ސުވާލުކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ކަމަށް ތުހްމަތުކުރެވޭ 1 މިލިއަން ޑޮލަރެއް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަމަށެވެ.

ކެމްޕެއިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށާއި، އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 1 މިލއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަކީ އޭސީސީން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޕޮލިހަށް ދެންނެވި ކަމަށެވެ.

ކެމްޕެއިން އަށް ޚަރަދުކުރީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއްތޯ އެކައުންޓުގައި މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފައިސާ ހުންނާނެތޯ ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުން ޔާމީން ފުރަތަމަ ވިދާޅުވީ "ނޫން ނޫން މިލިއަން ތަނެއް ނޫޅޭނެ" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކެމްޕެއިންގައި ހަރަދު ކުރެވިފައި ހުންނާނީ ވިއްސަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މީޑިއާގެ ބޭފުޅުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގަބޫލުކުރައްވަ ބައްލަވަ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ހިންގައި ނިންމޭނެތޯ ވިއްސަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާއިން،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިއްސަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ބޮޑު އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ދޭހަކޮށް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނުތައް ބުނާ ގޮތުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Rock

3 މަސް ކުރިން

Hatharu satheyka rufiyaa eyy bunymaa mulhi ethi olhun araa rangalhah habaruthah liyun edhen

0
0