23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުން

ތުހުމަތެއް ނުކުރޭ، ހާޒިރުކުރީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން: ޔާމީން

  • ސުވާލުކުރީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ މައްސަލައިގައި
އަމްނާ އިމާދު އަދި އަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ކަރީމް | @amnabinthimad

| 15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 15:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  7. އަލުން ވޯޓު ގުނުމުން ވެސް، ތިނަދޫ ދެކުނު ޓިކެޓް ސަނީފަށް
  8. ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ގާޒީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި


ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ތުހްމަތެއްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި ހާޒިރުކުރެއްވީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއާބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާއަށް އެ މަނިކުފާނު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ދޮޅުގަޑިއިރު ހޭދަވި އެވެ. އެއަށް ފަހު ފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ސުވާލުކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ކަމަށް ތުހްމަތުކުރެވޭ 1 މިލިއަން ޑޮލަރެއް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަމަށެވެ.

ކެމްޕެއިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށާއި، އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 1 މިލއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަކީ އޭސީސީން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޕޮލިހަށް ދެންނެވި ކަމަށެވެ.

ކެމްޕެއިން އަށް ޚަރަދުކުރީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއްތޯ އެކައުންޓުގައި މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފައިސާ ހުންނާނެތޯ ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުން ޔާމީން ފުރަތަމަ ވިދާޅުވީ "ނޫން ނޫން މިލިއަން ތަނެއް ނޫޅޭނެ" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކެމްޕެއިންގައި ހަރަދު ކުރެވިފައި ހުންނާނީ ވިއްސަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މީޑިއާގެ ބޭފުޅުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގަބޫލުކުރައްވަ ބައްލަވަ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ހިންގައި ނިންމޭނެތޯ ވިއްސަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާއިން،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިއްސަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ބޮޑު އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ދޭހަކޮށް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނުތައް ބުނާ ގޮތުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Rock

1 މަސްކުރި

Hatharu satheyka rufiyaa eyy bunymaa mulhi ethi olhun araa rangalhah habaruthah liyun edhen

0
0