23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ރައީސް ޔާމީނު ފުލުހަށް ހާޒިރުވުން

ދޮޅު ގަޑިއިރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހުން ދޫކޮށްލައިފި

  • ޔާމީން ހާޒިރުކުރަނީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 15:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  7. އަލުން ވޯޓު ގުނުމުން ވެސް، ތިނަދޫ ދެކުނު ޓިކެޓް ސަނީފަށް
  8. ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ގާޒީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި


ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން -- ޓްވިޓަރ

ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހްމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު އެ މަނިކުފާނު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. 

ހޮނިހިރު ދުވަހު 2:00 ގައި ޔާމީން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ސަޕޯރޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ އެމަނިކުފާނު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް ހާސިލު ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އަޑުއުފުލާފައެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯރޓަރުން އަޑުއުފުލަމުންދާއިރު، ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލައި ޝުއޫރު ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތަކާއެކު އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެ އަޑުއުފުލަމުން ދިޔަ އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކުރެއްވީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގަށް ކަމަށް ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ކަމެއް ސާބިތުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް