22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ރައީސް ޔާމީނު ފުލުހަށް ހާޒިރުވުން

ދޮޅު ގަޑިއިރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހުން ދޫކޮށްލައިފި

  • ޔާމީން ހާޒިރުކުރަނީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 15:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  7. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން -- ޓްވިޓަރ

ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހްމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު އެ މަނިކުފާނު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. 

ހޮނިހިރު ދުވަހު 2:00 ގައި ޔާމީން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ސަޕޯރޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ އެމަނިކުފާނު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް ހާސިލު ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އަޑުއުފުލާފައެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯރޓަރުން އަޑުއުފުލަމުންދާއިރު، ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލައި ޝުއޫރު ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތަކާއެކު އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެ އަޑުއުފުލަމުން ދިޔަ އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކުރެއްވީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގަށް ކަމަށް ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ކަމެއް ސާބިތުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް