23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ރައީސް ޔާމީނު ފުލުހަށް ހާޒިރުވުން

ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި މަސްލަހަތަށް ވިސްނުމަށް އީސީ އިން ގޮވާލައިފި

  • އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްވެސް ނުކުރުމަށް ޝަރީފް ގޮވާލެއްވި
  • ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯރޓަރުން އަޑުގަދަކުރާ ހިފައިގެން އެއްވެފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 14:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  7. އަލުން ވޯޓު ގުނުމުން ވެސް، ތިނަދޫ ދެކުނު ޓިކެޓް ސަނީފަށް
  8. ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ގާޒީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި


އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާއިރު އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްވެސް ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރާ ވަގުތާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްއިން މުޒާހަރާއަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމުން، ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަގުމަތީގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި، އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން އަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް ނުކުތްއިރު، ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ދިޔައީ ގޮވާލަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް