22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ރައީސް ޔާމީނު ފުލުހަށް ހާޒިރުވުން

ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި މަސްލަހަތަށް ވިސްނުމަށް އީސީ އިން ގޮވާލައިފި

  • އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްވެސް ނުކުރުމަށް ޝަރީފް ގޮވާލެއްވި
  • ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯރޓަރުން އަޑުގަދަކުރާ ހިފައިގެން އެއްވެފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 14:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  7. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާއިރު އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްވެސް ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރާ ވަގުތާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްއިން މުޒާހަރާއަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމުން، ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަގުމަތީގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި، އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން އަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް ނުކުތްއިރު، ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ދިޔައީ ގޮވާލަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް