22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދުއްމާރި ހިފައިގެން މަޖިލީހަށް، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

  • ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލީ އަޑުގަދަކޮށް ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރަސް އެޅުމުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 14:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  7. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ދެ މެމްބަރަކު ދުންމާރި ބޭނުންކުރަނީ -- ވީޑިއޯ ސްކްރީން ޝޮޓް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 2 ޖަހާއިރު ފެށުމަށްފަހު މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ މާލަމުގަ އާއި މަޖިލިސްކުރާ ގޭގެތެރޭގައި ދުއްމާރިބޭނުންކޮށް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމް ގެއްލޭ ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުންނެވެ. 

މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ދުއްމާރި ބޭނުންކުރުމުން، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ގަވާއިދަށް ކުއްލި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާއިރު މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުންކުރި ވީޑިއޯއެއް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ޓްވީޓްކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

މާޒިމްކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްކުރައްވާފައިވާ ވީޑިއޯއިން ދުއްމާރި ބޭނުންކުރާ ތަން ފެންނަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު އާއި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގެވެ. 

މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު ބުނާ ގޮތުން ދުއްމާރި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަލުން ފަށާނެ ވަގުތެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ވަކި ގަޑިއެއް އަންގާނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިޔާނާތާއި މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރަން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު ފާސްކުރަން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް