19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ

100 ދުވަސްތެރޭ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފި

  • މިނިސްޓްރީއިން ކުރަން ޖެހޭ 2 ކަމެއް ވަނީ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 19:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު -- ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ފުރަތަމަ 100 ދުވަސްތެރޭ ކުރަން ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނިންމަން ޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ނިންމާފައިވާކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ 100 ދުވަސްތެރޭ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2 ކަމެކެވެ. އެއީ އަލުން އަނބުރާ ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމަށް ހުށަހެޅުމާއި، އދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން އަދި އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގައިވާ ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ހުރި ހިސާބެއް ބަލައި، މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ. 

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން ނިންމީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި 2016 ވަނަ އަހަރެވެ. ރައީސް ސޯލިޙް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމަންވެލްތާއި އަލުން ގުޅުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމުން، ކޮމަންވެލްތަށް އަލުން ގުޅުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށްފަހު، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ އެހެން ކަންކަން މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ އެހެން ވުޒާރާތަކުންވެސް ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ކުރަން އެ ވުޒާރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބާރު ސްޕީޑްގައި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް