19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ޕީޕީއެމް

ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކަށް ޕީޕީއެމުން ނުދައްކާ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ކޯޓަށް

  • ޕީޕީއެމްގެ ދަތުރުތަކަށް ޖުމްލަ 4.8 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހުނު
  • އޭގެތެރެއިން 1 މިލިއަން ކުރިން ދައްކާފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 18:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ޕީޕީއެމް - އެ ޕާޓީން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ޖުމަލް 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހުނު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކެމްޕޭން ދަތުރުތައް ކުރުމަށްފަހު ޕީޕީއެމުން، ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ނުދައްކާ އޮތް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިިފި އެވެ. 

އެ ފައިސާއަކީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި "ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކާލާ ބޮޑު ޖަލްސާ" ބޭއްވުމަށް، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ފްލައިޓްތައް ޗާޓަރކޮށް، ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެވެ. އެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތާއެކު، ޕީޕީއެމުން ޖުމްލަ 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހުނު އެވެ. 

ފައިސާ ނުދައްކާކަން މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރުމާއެކު ޕީޕީއެމުން ވަނީ އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބާކީ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕީޕީއެމުން މިހާތަނަށް ދައްކާފައެއް ނުވެ އެވެ. 

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މީގެކުރިން ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ޕީޕީއެމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، އެ ޕާޓީއަށް ދައުލަތުންދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެއީ ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް