23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ޕީޕީއެމް

ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކަށް ޕީޕީއެމުން ނުދައްކާ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ކޯޓަށް

  • ޕީޕީއެމްގެ ދަތުރުތަކަށް ޖުމްލަ 4.8 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހުނު
  • އޭގެތެރެއިން 1 މިލިއަން ކުރިން ދައްކާފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 18:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


ޕީޕީއެމް - އެ ޕާޓީން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ޖުމަލް 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހުނު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކެމްޕޭން ދަތުރުތައް ކުރުމަށްފަހު ޕީޕީއެމުން، ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ނުދައްކާ އޮތް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިިފި އެވެ. 

އެ ފައިސާއަކީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި "ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކާލާ ބޮޑު ޖަލްސާ" ބޭއްވުމަށް، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ފްލައިޓްތައް ޗާޓަރކޮށް، ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެވެ. އެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތާއެކު، ޕީޕީއެމުން ޖުމްލަ 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހުނު އެވެ. 

ފައިސާ ނުދައްކާކަން މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރުމާއެކު ޕީޕީއެމުން ވަނީ އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބާކީ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕީޕީއެމުން މިހާތަނަށް ދައްކާފައެއް ނުވެ އެވެ. 

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މީގެކުރިން ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ޕީޕީއެމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، އެ ޕާޓީއަށް ދައުލަތުންދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެއީ ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް