17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ވޮލީބޯލް

ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

 • އަންނަ ހަފްތާގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފެށޭވަރު ވާނެ
 • ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަކީ ރާއްޖެއާ ރައްޓެހި މުބާރާތެއް
 • މިފަހަރު މެޑައްޔެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އުންމީދު ބޮޑު
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 02:44 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
 6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
 8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތަށް މިއަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށް ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފި އެވެ.

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވީ މިއަންނަ މަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެފްއައިވީބީ ވޯލްޑް މެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމް އެންމެ އިސްކަންދޭ މުބާރާތް ކަމަށެވެ.

މިއަންނަ މަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެންޓަރަލް ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތަކީ ރާއްޖެއާ ރަހުމަތްތެރި މުބާރާތަކަށްވާ އިރު ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ރާއްޖެއިން މިމުބާރާތާ ކުރިމަތިލަނީ ރަން މެޑައްޔެއް ހޯދުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރުގެ މުބާރާތް އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުރިއަށްދާތީ ރަން މެޑައްށް ކުރެވޭ އުއްމީދު ކުރިއަށް ވުރެއް ބޮޑެވެ.

ވީއޭއެމުން ބުނީ މި މުބާރާތުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމް ކޭމްޕް ކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށާ އަދި ގައުމީ ޓީމްގެ ކޯޗާ ގުޅިގެން ކޭމްޕްގެ ކަންތަށްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެފްއައިވީބީ ވޯލްޑް މެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ސެންޓަރަލް ޒޯންގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް