25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ފުޓުބޯޅަ

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ވިކްޓްރީ އަތުން ނިއުއަށް މޮޅެއް

 • ނިއުގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގަލާޑޯ އަދި ސުހައިލް
 • ވިކްޓްރީގެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެރިކް
 • ހުރިހާ ޓީމުތަކުން ވެސް އަންނަނީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް ކުޅެމުން
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 02:39 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 3. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 5. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
 6. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 7. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ވިކްޓްރީ އަތުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގެ އެއް ނަމްބަރު ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިއުއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ފެނިގެންގޮސްފައި ނުވާއިރު، ދެޓީމުން ވެސް ލަނޑުޖެހުމަށް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑެއްޖަހައި ލީޑު ނެގީ ނިއު އިންނެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަހުމަދު ސުހައިލް (ބަމްޕުޗް) އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ނިއުއަށް އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް އެޑްރިއަން ގަލާޑޯ ވަލްޑެސް އެވެ.

ނިއުއިން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑަކާއެކު މެޗު ޑޮމިނޭޓް ކުރަމުންދަނިކޮށް ވިކްޓްރީން ވަނީ އެޓީމުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ކެރިކް އަންދްރޭ އެވެ.

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެކި ޓީމުތައް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް ކުޅެމުންދާ އިރު، ނިއު ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މެޗުން މޮޅުވި އިރު އެއް މެޗުން އެއްވަރުވެ އަނެއް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އަދި ވިކްޓްރީ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާޒިޔާއާ ވާދަކުރި މެޗުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް