20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ރައީސް ޑްނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި

  • ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ ޗައިނާ ގެންގުޅޭ ބައެއް ޕޮލިސީތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 02:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ރައީސް ޝީއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް މިދިޔަ މަހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުން، ރައީސް ޝީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ އަދި ބިނާކުރަނިވި ގުޅުުމަކަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.


މިދިޔަ ޖެނުއަރީމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ރައީސް ޓްރަމްޕް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ ފޯނުން ގުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ޗައިނާއާ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރައްވާފަ ނުވާއިރު ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ މި ސިޓީއަށް ވަނީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައެެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ ޗައިނާ ގެންގުޅޭ ބައެއް ޕޮލިސީތަކަށް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޗައިނާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޕޮލީސީ އަށާއި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް