21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ރައީސް ޑްނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި

  • ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ ޗައިނާ ގެންގުޅޭ ބައެއް ޕޮލިސީތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 02:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ރައީސް ޝީއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް މިދިޔަ މަހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުން، ރައީސް ޝީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ އަދި ބިނާކުރަނިވި ގުޅުުމަކަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.


މިދިޔަ ޖެނުއަރީމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ރައީސް ޓްރަމްޕް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ ފޯނުން ގުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ޗައިނާއާ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރައްވާފަ ނުވާއިރު ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ މި ސިޓީއަށް ވަނީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައެެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ ޗައިނާ ގެންގުޅޭ ބައެއް ޕޮލިސީތަކަށް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޗައިނާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޕޮލީސީ އަށާއި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް