15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރައީސް ޑްނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި

  • ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ ޗައިނާ ގެންގުޅޭ ބައެއް ޕޮލިސީތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 02:29 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސީލައިފްއިން އޮޅުވާލައިގެން ފްލެޓް ވިއްކި 191 މީހެއްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި


ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ރައީސް ޝީއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް މިދިޔަ މަހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުން، ރައީސް ޝީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ އަދި ބިނާކުރަނިވި ގުޅުުމަކަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.


މިދިޔަ ޖެނުއަރީމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ރައީސް ޓްރަމްޕް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ ފޯނުން ގުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ޗައިނާއާ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރައްވާފަ ނުވާއިރު ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ މި ސިޓީއަށް ވަނީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައެެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ ޗައިނާ ގެންގުޅޭ ބައެއް ޕޮލިސީތަކަށް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޗައިނާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޕޮލީސީ އަށާއި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް