20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޓްރަމްޕްގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން

ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ

  • މި ވޯޓްގައި ޑިމްކޮރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު ވަނީ ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 01:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ސެޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 47 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްކަމަށް ހުށަ ހެޅުއްވި، އަލަބަމާގެ ސެނޭޓަރ ޖެފް ސެޝަން އަށް ސެނޭޓްގެ ރުހުމާއެކު މަގާމް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

ސެޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 47 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއެވެ.

މަގާމް ކަށަވަރުވެގެން އައިސްފައި މިވަނީ މަދަނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ސެޝަންއަށް ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީ ބޮޑެތި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ތަކަކަށްފަހުއެވެ.

ޑިމޮކްރޭޓެއް ކަމަށްވާ އެލިޒަބެތް ވޮރެން ވަނީ ސެޝަންގެ މާޒީގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުއްވާފައިވާކަން ހަނދާން ކޮށްލަ ދެއްވުމަށްފަހު ހަނުހުންނަވާފައެވެ.

މިއީ ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް ރުހުން ލިބުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފަތުވި އެއް މަގާމެވެ.

ފުޅާދައިރާއެއްގައި ޕާޓީ ލައިނަށް ބެލިގެން ދެވުނު މި ވޯޓްގައި ޑިމްކޮރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު ވަނީ ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައެވެ.

ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ ވެސްޓް ވާޖީނިއާގެ ސެނޭޓަރ ޖޯ މަންޗިން އެވެ.

ރިޕަބްލިކަނުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތާއެކު ސެޝަން އަށް ރުހުން ލިބުމުން ރިޕަބްލިކަނުން ވަނީ އަތްތިލަބަޑި ޖައްސަވާފައެވެ.

ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިޔަކަށް ސެޝަންވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެއީ 113،000 މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ވުޒާރާއެކެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި 93 ސްޓޭޓް އެޓާނީވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް