21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޓްރަމްޕްގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން

ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ

  • މި ވޯޓްގައި ޑިމްކޮރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު ވަނީ ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 01:17 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ސެޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 47 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްކަމަށް ހުށަ ހެޅުއްވި، އަލަބަމާގެ ސެނޭޓަރ ޖެފް ސެޝަން އަށް ސެނޭޓްގެ ރުހުމާއެކު މަގާމް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

ސެޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 47 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއެވެ.

މަގާމް ކަށަވަރުވެގެން އައިސްފައި މިވަނީ މަދަނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ސެޝަންއަށް ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީ ބޮޑެތި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ތަކަކަށްފަހުއެވެ.

ޑިމޮކްރޭޓެއް ކަމަށްވާ އެލިޒަބެތް ވޮރެން ވަނީ ސެޝަންގެ މާޒީގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުއްވާފައިވާކަން ހަނދާން ކޮށްލަ ދެއްވުމަށްފަހު ހަނުހުންނަވާފައެވެ.

މިއީ ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް ރުހުން ލިބުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފަތުވި އެއް މަގާމެވެ.

ފުޅާދައިރާއެއްގައި ޕާޓީ ލައިނަށް ބެލިގެން ދެވުނު މި ވޯޓްގައި ޑިމްކޮރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު ވަނީ ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައެވެ.

ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ ވެސްޓް ވާޖީނިއާގެ ސެނޭޓަރ ޖޯ މަންޗިން އެވެ.

ރިޕަބްލިކަނުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތާއެކު ސެޝަން އަށް ރުހުން ލިބުމުން ރިޕަބްލިކަނުން ވަނީ އަތްތިލަބަޑި ޖައްސަވާފައެވެ.

ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިޔަކަށް ސެޝަންވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެއީ 113،000 މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ވުޒާރާއެކެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި 93 ސްޓޭޓް އެޓާނީވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް