16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޓްރަމްޕްގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން

ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ

  • މި ވޯޓްގައި ޑިމްކޮރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު ވަނީ ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 01:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  4. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


ސެޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 47 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްކަމަށް ހުށަ ހެޅުއްވި، އަލަބަމާގެ ސެނޭޓަރ ޖެފް ސެޝަން އަށް ސެނޭޓްގެ ރުހުމާއެކު މަގާމް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

ސެޝަންއަށް ފެންނަ ކަމަށް 52 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއިރު ނުފެންނަ ކަމަށް 47 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިއެވެ.

މަގާމް ކަށަވަރުވެގެން އައިސްފައި މިވަނީ މަދަނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ސެޝަންއަށް ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީ ބޮޑެތި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ތަކަކަށްފަހުއެވެ.

ޑިމޮކްރޭޓެއް ކަމަށްވާ އެލިޒަބެތް ވޮރެން ވަނީ ސެޝަންގެ މާޒީގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުއްވާފައިވާކަން ހަނދާން ކޮށްލަ ދެއްވުމަށްފަހު ހަނުހުންނަވާފައެވެ.

މިއީ ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް ރުހުން ލިބުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފަތުވި އެއް މަގާމެވެ.

ފުޅާދައިރާއެއްގައި ޕާޓީ ލައިނަށް ބެލިގެން ދެވުނު މި ވޯޓްގައި ޑިމްކޮރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު ވަނީ ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައެވެ.

ސެޝަންއަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ ވެސްޓް ވާޖީނިއާގެ ސެނޭޓަރ ޖޯ މަންޗިން އެވެ.

ރިޕަބްލިކަނުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތާއެކު ސެޝަން އަށް ރުހުން ލިބުމުން ރިޕަބްލިކަނުން ވަނީ އަތްތިލަބަޑި ޖައްސަވާފައެވެ.

ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިޔަކަށް ސެޝަންވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެއީ 113،000 މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ވުޒާރާއެކެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި 93 ސްޓޭޓް އެޓާނީވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް