19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ތިއަރީ އޮންރީ

ޖިރޫއާއެކު އާސެނަލްގައި ކުޅެން ބޭނުންވޭ: އޮންރީ

  • ޖިރޫ އަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް: އޮންރީ
  • ޖިރޫއާ ބެހޭގޮތުން ގޯސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާނެ: އޮންރީ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ޖިރޫ (ވ) އަދި ލެޖެންޑް އޮންރީ (ކ) -- ގޫގުލް

އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖިރޫއަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާއާއެކު އެ ކްލަބުގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ލެޖެންޑް ތިއަރީ އޮންރީ ބުނެފި އެވެ.

ފްރާންސް ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޮންރީ ބުނީ ދުވަހަކުވެސް ޖިރޫއާ ބެހޭ ގޮތުން ގޯސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ޖިރޫގެ ކުޅުމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ އާސެނަލްއަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތޯ ކަމަށް ބުނެ، އޭނާއާ ވަރަށް ފަހުން ސުވާލުތަކެއް އަމާޒުވި ކަމަށާއި، އެ ސުވާލުގެ ރައްދަކަށް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް ޖިރޫއަކީ އާސެނަލްއާއެކު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ހަމައެކަނި ފޯވާޑް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޮންރީ ބުނީ އެއީ ޖިރޫއަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން ބުނި ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ހަފްތާތަކެއް ކުރިން ޖިރޫއަށް ތައުރީފްކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތައް މީޑިއާގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް އަރާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒްއާ ބެހޭ ގޮތުން އޮންރީ ބުނީ އޭނާވެސް އެ ކްލަބުގެ ކުރީގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ޖިރޫގެ ހިއްސާ ވެސް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖިރޫ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލް ކުޅުނު ގިނަ މެޗުތަކުން އެޓީމު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އާސެނަލް އަށް މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 17 މެޗުގައި 8 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް