20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތް

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

  • 1އެމްޑީބީގެ ފައިނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ތުހުމަތު ނަޖީބަށް ކުރެވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 13:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


ނަޖީބް ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް ކަފާލާތުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު މި މައްސަލައިގައިވެސް ދޫކޮށްލެވޭނެ -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީގެ ފައިނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ނުފޫޒުފޯރުވާ އެ ރިޕޯޓް ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމުގެ ތަހުގީގަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ނަޖީބް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ އިތުރު ބުރެއްގައި ސުވާލުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހޯމަ ދުވަހު ހާޒިރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ނަޖީބް ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް ކަފާލާތުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު މި މައްސަލައިގައިވެސް ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ.

1އެމްޑީބީގެ ފައިނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ނަޖީބް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން 26 ފެބުރުއަރީ 2016 ގައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންވަނީ އެ ރިޕޯޓް އޮޅުވާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެތައް ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ނަޖީބުގެ އިތުރުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ޒުލްކިފްލީ އަހުމަދާއި ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަމްބްރިން ބުއަންގއާއި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ޗީފް ސެކްރެޓަރީ ޑރ އަލީ ހަމްސާއާއި 1އެމްޑީބީގެ ރައީސް އަދި ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަރުލް ކަންޑަ ކަންޑަސާމީ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް