24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ޗެރިޓީޝިލްޑް 2017

ޗެރިޓީ ޝިލްޑު މެޗުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެންޖީއޯތައް ކަނޑައަޅައިފި

  • މާޒިޔާގެ ފަރާތުން އެހިވާނީ އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް
  • ވެލެންސިއާ އިން އެހީވާނީ ޓައިނީ ހާޓްސް އާއި ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަނަށް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  6. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  7. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެރިޓީ ޝިލްޑް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މާޒިޔާ -- ޓްވިޓަރ

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެންޖީއޯތައް ފުޓުބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މި މަހު 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗެރިޓީ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ލީގް ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަދި އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އެވެ.

މި މެޗުން ލިބޭ ފައިސާ ހަދިޔާކޮށް މާޒިޔާގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް އެހީތެރިވާއިރު، ވެލެންސިއާ އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ބިއުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމް އިން އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާރކް) އަށް އެހީތެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެސް ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ މެޗުގައި އެކި އެންޖީއޯތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެހެން ސީޒަންތަކާ ހިލާފަށް ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަން ތަފާތުވެގެންދާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން އަންނައިރު، އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ދިވެހި ލީގުގެ އޮނިގަނޑަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅު ތެރޭ ހަތަރު ކްލަބަށް ލީގުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުސަތުވެސް އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް