20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

އަފްޣާނިސްތާން

އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަރާލައިފި

  • ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން
  8. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަން 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި


ރެޑް ކްރޮސް މުވައްޒަފުން މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހު އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- ގޫގުލް

އިސްލާމިކް ސްޓޭޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައިސީއާރްސީ) ގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސްނޯ ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށެވެ. އައިސީއާރްސީ ގެ މުވައްޒަފުން މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އައިސީއާރްސީގެ ރައީސް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރިމަތިވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ވަރަށް ބޮޑުވެ، ޒަޚަމްވެ ހާލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ، މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކާތަކާއި ހަމަލާތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް