21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އަފްޣާނިސްތާން

އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަރާލައިފި

  • ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ރެޑް ކްރޮސް މުވައްޒަފުން މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހު އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- ގޫގުލް

އިސްލާމިކް ސްޓޭޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައިސީއާރްސީ) ގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސްނޯ ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށެވެ. އައިސީއާރްސީ ގެ މުވައްޒަފުން މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އައިސީއާރްސީގެ ރައީސް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރިމަތިވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ވަރަށް ބޮޑުވެ، ޒަޚަމްވެ ހާލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ، މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކާތަކާއި ހަމަލާތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް