19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އަފްޣާނިސްތާން

އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަރާލައިފި

  • ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރެޑް ކްރޮސް މުވައްޒަފުން މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހު އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- ގޫގުލް

އިސްލާމިކް ސްޓޭޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައިސީއާރްސީ) ގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސްނޯ ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށެވެ. އައިސީއާރްސީ ގެ މުވައްޒަފުން މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އައިސީއާރްސީގެ ރައީސް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރިމަތިވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ވަރަށް ބޮޑުވެ، ޒަޚަމްވެ ހާލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ، މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކާތަކާއި ހަމަލާތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް