15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އަފްޣާނިސްތާން

އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަރާލައިފި

  • ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ރެޑް ކްރޮސް މުވައްޒަފުން މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހު އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- ގޫގުލް

އިސްލާމިކް ސްޓޭޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައިސީއާރްސީ) ގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ރެޑް ކްރޮސްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު މަރާލީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސްނޯ ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީ ހިފައިގެން ދަނިކޮށެވެ. އައިސީއާރްސީ ގެ މުވައްޒަފުން މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އައިސީއާރްސީގެ ރައީސް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރިމަތިވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ވަރަށް ބޮޑުވެ، ޒަޚަމްވެ ހާލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ، މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކާތަކާއި ހަމަލާތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް