20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ

ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރުކަމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި

  • މި ގޮވާލެއްވުމުގައި އެއްމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުނަތަކެއް
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 9 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 05:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ (ކ) އާއި ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔަ (މ) -- ގޫގުލް

ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު، ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށައެޅުމަށް ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް، ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައަށް އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ރަނިލްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލެއްވި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހިފަހައްޓަން ރަނިލް މަގާމުން ދުރުވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅުން ވަނީ ޕާޓީގެ ކުރިމަގުގެ މަސްލަހަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ވެސް އެއީ ކަމުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެބޭފުޅުން ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 24 އަހަރު ރަނިލް ޔޫއެންޕީ ހިންގަވާފައިވާނި ވަރަށް ހުދުމުހުތާރު ކޮށް ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

މިހާރު ޕާޓިގެ މި ހާލަތު މިހާ ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ވެސް ރަނިލްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ހާލަތުން ޕާޓީ ސަލާމަތް ކުރެވެން އޮތީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޕާޓިގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިގެން ކަމަށް ވެސް އެބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވަނީ އިދިކޮޅުން ރަނިލް ނޫން އެހެން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ފޮނުވިޔަސް ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް އައްޔަނު ކުރަން އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގްލަބިއްޔަތެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ރަނިލް އާއި އެނާގެ ޕާޓީއިން ވެސް މިކަމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް