24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ

ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރުކަމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި

  • މި ގޮވާލެއްވުމުގައި އެއްމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުނަތަކެއް
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 9 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 05:47 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ (ކ) އާއި ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔަ (މ) -- ގޫގުލް

ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު، ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށައެޅުމަށް ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް، ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައަށް އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ރަނިލްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލެއްވި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހިފަހައްޓަން ރަނިލް މަގާމުން ދުރުވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅުން ވަނީ ޕާޓީގެ ކުރިމަގުގެ މަސްލަހަތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ވެސް އެއީ ކަމުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެބޭފުޅުން ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 24 އަހަރު ރަނިލް ޔޫއެންޕީ ހިންގަވާފައިވާނި ވަރަށް ހުދުމުހުތާރު ކޮށް ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

މިހާރު ޕާޓިގެ މި ހާލަތު މިހާ ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ވެސް ރަނިލްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ހާލަތުން ޕާޓީ ސަލާމަތް ކުރެވެން އޮތީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޕާޓިގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިގެން ކަމަށް ވެސް އެބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވަނީ އިދިކޮޅުން ރަނިލް ނޫން އެހެން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ފޮނުވިޔަސް ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް އައްޔަނު ކުރަން އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގްލަބިއްޔަތެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ރަނިލް އާއި އެނާގެ ޕާޓީއިން ވެސް މިކަމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް