23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ސަންޖޭގެ ފިލްމްގައި ރަންބީރުގެ މަންމަގެ ރޯލު ކުޅޭނީ މަނީޝާ

  • ނަރުގިސް އާއި މަނީޝާއަކީ ވެސް ކެންސަރު ބަލި ތަހައްމަލުކުރި ދެ ތަރިން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ސަންޖޭގެ ފިލްމްގައި ނަރުގިސްގެ ރޯލް މަނީޝާ އަދާކުރަނީ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ތަރި ސަންޖޭދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގައި ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ މަންމަގެ ރޯލަށް ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮލީވުޑުން ވިދާލި މަނީޝާ ކޮއިރާލާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ބުނެފައިވަނީ ސަންޖޭދަތުގެ މަންމަ ނަރުގިސްގެ ރޯލަށް މަނީޝާ ހަމަޖައްސާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އޭނާއަކީ ކެންސަރު ބައްޔާ ހަނގުރަމަކޮށް އެބަލިން ސަލާމަތް ވެފައިވާ ރީތި އެކްޓްރެސްއަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ކަމުން ނަރުގިސް ކެންސަރު ބަލިން ސަލާމަތް ވާން ކުރި ހަނގުރާމަ ދައްކުވައިދެވޭނެ އެކްޓްރެސްއެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ކެންސަރާ 2013 ވަނަ އަހަރު ހަނގުރާމަ ކޮށްފައިވާ މަނީޝާ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކެންސަރު ބަލި އެއްކޮށް ރަނަގޅުވި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

ނޭޕާލްއަށް އުފަން މަނީޝާ ވަނީ ސަންޖޭ ދަތާ އެކު " މެހެބޫބާ" އަދި "ޚައުފް" ކިޔާ ފިލްމެއް ކުޅެފައެވެ.

 

ނުވަދިހައިގެ އަހަރު ތަކުގައި ބެލިން ތެރިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދަފައިވާ މަނީޝާގެ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިލްސޭ، އަގްނީ ސާކްޝީ، ގުޕްތް ފަދަ ފިލްމް ތައް ކުޅޭފައެވެ.

 

ބޮލީވުޑް ސްޓާރެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔަރުކުރާ ފުތަރަމަ ފިލްމް ގައި ނަރުގިސް ދަތުގެ ރޯލުން މަނީޝަ ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ގައި ސަންޖޭގެ ބައްޕަ ސުނީލް ދަތުގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ޕްރޭޝް ރަވާލް އެވެ. އަދި 90 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ސަންޖޭދަތާއި ލޯބީގެ ގުޅުންތަކެއް އޮތް ބަތަލާގެ ރީލުން ފެނިގެންދަނި ސޯނަމް ކަޕޫރެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަންޖޭގެ މިހާރުގެ އަންހެނުން މާނިޔަތާގެ ފެނިގެންދަނީ ދިޔާ މިރްޒާ ފެނިގެންދާއިރު ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލުން ފެނުގެން ދާނީ އަނުޝްކާ ޝަރުމާއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް