15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ސަންޖޭގެ ފިލްމްގައި ރަންބީރުގެ މަންމަގެ ރޯލު ކުޅޭނީ މަނީޝާ

  • ނަރުގިސް އާއި މަނީޝާއަކީ ވެސް ކެންސަރު ބަލި ތަހައްމަލުކުރި ދެ ތަރިން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:19 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  7. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި
  8. ވިޔަފާރިވެރިން އިސް ނަގައިގެން އިންތިހާބީ ރައީސަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި


ސަންޖޭގެ ފިލްމްގައި ނަރުގިސްގެ ރޯލް މަނީޝާ އަދާކުރަނީ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ތަރި ސަންޖޭދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގައި ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ މަންމަގެ ރޯލަށް ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮލީވުޑުން ވިދާލި މަނީޝާ ކޮއިރާލާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ބުނެފައިވަނީ ސަންޖޭދަތުގެ މަންމަ ނަރުގިސްގެ ރޯލަށް މަނީޝާ ހަމަޖައްސާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އޭނާއަކީ ކެންސަރު ބައްޔާ ހަނގުރަމަކޮށް އެބަލިން ސަލާމަތް ވެފައިވާ ރީތި އެކްޓްރެސްއަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ކަމުން ނަރުގިސް ކެންސަރު ބަލިން ސަލާމަތް ވާން ކުރި ހަނގުރާމަ ދައްކުވައިދެވޭނެ އެކްޓްރެސްއެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ކެންސަރާ 2013 ވަނަ އަހަރު ހަނގުރާމަ ކޮށްފައިވާ މަނީޝާ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކެންސަރު ބަލި އެއްކޮށް ރަނަގޅުވި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

ނޭޕާލްއަށް އުފަން މަނީޝާ ވަނީ ސަންޖޭ ދަތާ އެކު " މެހެބޫބާ" އަދި "ޚައުފް" ކިޔާ ފިލްމެއް ކުޅެފައެވެ.

 

ނުވަދިހައިގެ އަހަރު ތަކުގައި ބެލިން ތެރިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދަފައިވާ މަނީޝާގެ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިލްސޭ، އަގްނީ ސާކްޝީ، ގުޕްތް ފަދަ ފިލްމް ތައް ކުޅޭފައެވެ.

 

ބޮލީވުޑް ސްޓާރެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔަރުކުރާ ފުތަރަމަ ފިލްމް ގައި ނަރުގިސް ދަތުގެ ރޯލުން މަނީޝަ ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ގައި ސަންޖޭގެ ބައްޕަ ސުނީލް ދަތުގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ޕްރޭޝް ރަވާލް އެވެ. އަދި 90 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ސަންޖޭދަތާއި ލޯބީގެ ގުޅުންތަކެއް އޮތް ބަތަލާގެ ރީލުން ފެނިގެންދަނި ސޯނަމް ކަޕޫރެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަންޖޭގެ މިހާރުގެ އަންހެނުން މާނިޔަތާގެ ފެނިގެންދަނީ ދިޔާ މިރްޒާ ފެނިގެންދާއިރު ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލުން ފެނުގެން ދާނީ އަނުޝްކާ ޝަރުމާއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް